Övning Förteckning
Share
Explore

icon picker
Förteckningen*

Kom ihåg
I denna övning ska du få upprätta en förteckning över huvudmannens tillgångar per den 10 februari. Det är viktigt att du placerar huvudmannens konton rätt. Kom ihåg att du bara disponerar godmanskontot. Som du ser finns det utrymme att fylla i övriga konton och tillgångar. Använd för att upprätta förteckningen. Underlagen kan du öppna i en egen flik så blir det enklare att byta mellan vyerna. Högerklicka på länken och välj “Open in new tab” så öppnas underlagen i en egen flik.
Stäng inte flikarna förrän du har gått tillbaka till övningssidan och fyllt i alla belopp.
OBS! I övningen ska du anta att du blev förordnad som god man den 10 februari

Ange bankkonton för den dag du blev förordnad som god man

Bankkonton som du disponerar
0
Ange kontonamn
Kontonummer
Saldo den 10 februari
Notes
1
Open
2
Open
There are no rows in this table
0
Sum
Övriga bankkonton, fonder, bostadsrätt, värdefullt lösöre
0
Ange kontonamn
Kontonummer
Saldo den 10 februari
Notes
1
Open
2
Open
3
Open
There are no rows in this table
0
Sum
För att skriva ut som PDF klicka på
tryck Ctrl+P
på ditt tangentbord.

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.