Skip to content
Övning Förteckning avsnitt 6
Share
Explore

icon picker
Förteckningen

Kom ihåg att läsa fallbeskrivningen noggrant
I denna övning ska du få upprätta en förteckning över Sveas tillgångar. Det är viktigt att du placerar huvudmannens konton rätt. Läs noga igenom innan du genomför övningen.

Facit

Öppna facit endast om du är klar med övningen.
Är du klar med övningen?
Titta på facit

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.