Coda.io na PvŠ
Share
Explore

icon picker
Coda vs. Spreadsheet

Uživatelé sahají po tabulkových editorech, protože „potřebují tabulky“. Přitom s nimi nechtějí počítat, potřebují vést evidence

Dokument, ne tabulka ⇒ bohatší možnosti účelného uspořádání
Tabulky jsou z řádků, ne z buněk
Různé pohledy na stejná data
Širší paleta typů dat, i interaktivních
Propojování tabulek
Data mají název (Kniha.Autor), nikoliv souřadnice ($B2:D$6)
Vzorce jsou srozumitelnější, editor nápomocnější
Vzorce jsou pro celý sloupec
Tlačítka a další interaktivita
Automatizace procesů

V Excelu ledasco jde, ale ne tak pěkně.
Odpadají absolutní a relativní odkazy a primární klíče.
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.