Skip to content
VAG - Mua hàng Module
Share
Explore
VAG | Chuỗi cung ứng - Mua hàng Module

icon picker
Mua hàng - Next Action 4/5/2022

Về phía Tungtung:
Sẽ dựng trước các trường thông tin cần thiết cho một Ticket mua hàng
Bổ sung các template gửi mail cho Vendor
Cho phép chỉnh sửa các giai đoạn của Ticket RFQ một cách linh hoạt
Nghiên cứu xây dựng báo cáo, thống kê tiến độ làm việc của phòng mua hàng
Hỗ trợ thêm bộ lọc, phân quyền các ticket nội bộ phòng Mua hàng
Tạo kênh yêu cầu ticket: Tạo code mới

Về phía phòng Mua hàng:
Gửi thông tin các template PO hiện có và quy trình hiện tại
Gửi mẫu email gửi RFQ cho khách hàng
Gửi thông tin các trường thông tin cần bổ sung ở giao diện Ticket RFQ
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.