Skip to content
VAG - Mua hàng Module
Share
Explore
VAG | Chuỗi cung ứng - Mua hàng Module

icon picker
Mua hàng - Các giai đoạn của RFQ

Các giai đoạn cần quản lý bao gồm
Yêu cầu báo giá
Yêu cầu báo giá đã được gửi
Đơn mua hàng

Với mỗi bước có những hành động tương ứng như sau

Giai đoạn 1. Yêu cầu báo giá

Sau khi tạo một RFQ - mặc định ticket đó sẽ nằm ở giai đoạn này.
Hành động tiếp theo của chúng ta sao khi lên danh sách sản phẩm hoàn tất là gửi mail cho Nhà cung cấp
Screen Shot 2022-05-04 at 10.15.12.png
Ở giao diện gửi Mail, khi hoàn tất Mail và gửi → RFQ sẽ chuyển sang giai đoạn 2. Đã gửi YC báo giá.
Và tất nhiên là xuyên suốt quá trình tiếp theo, ta có thể gửi mail, rep mail tiếp tục trên Ticket này mà vẫn giữ nguyên giai đoạn 2
Screen Shot 2022-05-04 at 10.31.33.png

Giai đoạn 2. Yêu cầu báo giá đã được gửi

Đây là giai đoạn thương thảo, so sánh giá giữa các nhà cung cấp - là giai đoạn trung gian của quá trình chuyển đổi
Screen Shot 2022-05-04 at 10.37.20.png
Khi bấm vào nút [Xác nhận đơn hàng] → Ticket sẽ chuyển sang giai đoạn 3. Đơn mua hàng
Hành động này tức là ta đã chốt được nhà cung cấp cho những sản phẩm với số lượng tương ứng. Tất cả các trường thông tin của Ticket sẽ được khóa lại.
Chú ý: Thời gian chốt nhận hàng nên được cập nhật trước khi chuyển sang giai đoạn này → vì sẽ bị khóa lại chuyển hạn chót xuống Kho và thống kê thời gian đúng hạn của Vendor

Giai đoạn 3. Đơn mua hàng

Ở giai đoạn này, sẽ tự động tạo một Ticket chờ hàng về cho Kho theo [Ngày nhận hàng] đã được thảo luận và ghi lại trước đó.
Screen Shot 2022-05-04 at 10.52.30.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.