ใบแจ้งหนี้รายเดือน: ลูกค้า B

เทมเพลตที่ช่วยให้ฉันสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้โดยตรงจากเอกสารนี้
Pay to :
Services:
Invoice submitted on
3/25/2023

Client :
นายจักร์กฤษณ์
Status :
Working
Total:
0
Search
Month
สัปดาห์ของ
No/Wk
รายได้ / สัปดาห์
No results from filter
0
Sum
0
Sum

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.