แดชบอร์ดรับรายได้ลูกค้า

การเรียกเก็บเงินรายวัน

บันทึกเวลาทำการของคุณที่นี่เมื่อสิ้นสุดแต่ละวัน
New Daily Grouping
Date :
Everything
การเก็บเงินรายวัน
0
Search
วันที่
รายชื่อสมาชิก
No.
ผ่อนชำระ
จ่ายมาแล้ว
EA Hours
6/21/2021
3
นายจักร์กฤษณ์
5
$35.00
$175.00
2
$0.00
7
Sum
$175.00
Sum
4/8/2021
2
2
$0.00
3
$0.00
5
Sum
$0.00
Sum
4/5/2021
2
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
นาง B
4
$24.00
$96.00
6
Sum
$166.00
Sum
3/31/2021
2
นายจักร์กฤษณ์
4
$35.00
$140.00
นาง B
1
$24.00
$24.00
5
Sum
$164.00
Sum
3/29/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1
$35.00
$35.00
1
Sum
$35.00
Sum
3/22/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/15/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
3/8/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/3/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/2/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1.5
$35.00
$52.50
1.5
Sum
$52.50
Sum
3/1/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2.5
$35.00
$87.50
2.5
Sum
$87.50
Sum
2/26/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
2/25/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
2/24/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
2/23/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
2/22/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
2/19/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1
$35.00
$35.00
1
Sum
$35.00
Sum
2/18/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2.5
$35.00
$87.50
2.5
Sum
$87.50
Sum
2/17/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
2/16/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
4.5
$35.00
$157.50
4.5
Sum
$157.50
Sum
2/15/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
4
$35.00
$140.00
4
Sum
$140.00
Sum
2/12/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
2/9/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
2/8/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
1/25/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
1/19/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1
$35.00
$35.00
1
Sum
$35.00
Sum
1/18/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1.5
$35.00
$52.50
1.5
Sum
$52.50
Sum
1/12/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1
$35.00
$35.00
1
Sum
$35.00
Sum
1/11/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
1/6/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1.5
$35.00
$52.50
1.5
Sum
$52.50
Sum
1/4/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
1/7/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
5
$35.00
$175.00
5
Sum
$175.00
Sum
1/8/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1.5
$35.00
$52.50
1.5
Sum
$52.50
Sum
1/13/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
1/14/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
1/15/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
1/20/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1.5
$35.00
$52.50
1.5
Sum
$52.50
Sum
1/21/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
1/22/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
1/26/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1
$35.00
$35.00
1
Sum
$35.00
Sum
1/27/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1
$35.00
$35.00
1
Sum
$35.00
Sum
1/28/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1.5
$35.00
$52.50
1.5
Sum
$52.50
Sum
1/29/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
1.5
$35.00
$52.50
1.5
Sum
$52.50
Sum
2/1/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
2/2/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
4
$35.00
$140.00
4
Sum
$140.00
Sum
2/3/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
4
$35.00
$140.00
4
Sum
$140.00
Sum
2/4/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
4.5
$35.00
$157.50
4.5
Sum
$157.50
Sum
2/5/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
2/10/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
4
$35.00
$140.00
4
Sum
$140.00
Sum
2/11/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
3/4/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/5/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/9/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/10/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/11/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/12/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/16/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/17/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/18/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/19/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/23/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/24/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/25/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/26/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
3/30/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
3
$35.00
$105.00
3
Sum
$105.00
Sum
4/1/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
4/2/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
4/6/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
6/1/2021
1
นายจักร์กฤษณ์
2
$35.00
$70.00
2
Sum
$70.00
Sum
173.5
Sum
$5,772.50
Sum
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.