แดชบอร์ดรับรายได้ลูกค้า

ลูกค้า

แสดงรายการลูกค้าทั้งหมดของคุณและคุณลักษณะต่างๆ เกี่ยวกับพวกเขา
Status :
Past
+1
Reset Control
ลูกค้า
0
Search
ชื่อ
แท็ก
สถานะ
ชั่วโมง/สัปดาห์
วันเริ่มต้น
แหล่งจ่าย
อัตรารวม
ความถี่
ต่อสัปดาห์
หลังค่าธรรมเนียม
ผ่อนชำระ
จ่ายรายสัปดาห์
ได้รับ
1
นายจักร์กฤษณ์
สมาชิก
Current
5
8/12/2020
โอนเงิน
$35.00
Week
7
100%
$35.00
$245.00
$5,652.50
2
นาง B
ทั่วไป
Current
10
7/6/2020
โอนเงิน
$30.00
Hour
10
80%
$24.00
$240.00
$120.00
3
Client D
Tools
Past
5
9/3/2019
ทรูวอเลต
$50.00
Hour
5
100%
$50.00
$250.00
$0.00
4
Client C
Ops
Past
10
6/3/2019
โอนเงิน
$25.00
Hour
3
95%
$23.75
$71.25
$0.00
5
Current
$0.00
There are no rows in this table
4
30
93.75%
$33.19
$806.25
$5,772.50


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.