แดชบอร์ดรับรายได้ลูกค้า

icon picker
รายได้ที่ครบกำหนด (เช่น ส่งแล้ว)

สิ่งที่เป็นหนี้ฉันอยู่ตอนนี้
Status :
Submitted +1
ลูกค้า
สัปดาห์ของ
รายได้ / สัปดาห์
รายจ่าย#
สถานะ
นาง B
13
3/29/2021
$24.00
Submitted
3/22/2021
$0.00
Submitted
3/15/2021
$0.00
Paid
3/8/2021
$0.00
Submitted
3/1/2021
$0.00
Submitted
2/22/2021
$0.00
Paid
2/15/2021
$0.00
Paid
2/8/2021
$0.00
Paid
2/1/2021
$0.00
Paid
1/25/2021
$0.00
Paid
1/18/2021
$0.00
Paid
1/11/2021
$0.00
Paid
1/4/2021
$0.00
Paid
$24.00
Sum
$24.00
Sum

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.