แดชบอร์ดรับรายได้ลูกค้า

icon picker
การเรียกเก็บเงินตามเดือน

ฉันมีรายได้เท่าใดในแต่ละเดือนจากลูกค้า
Monthly Billing
9
Month
ลูกค้า
สัปดาห์ของ
รายได้ / สัปดาห์
2
$0.00
Sum
4
นาง B
4
1/4/2021
$0.00
1/11/2021
$0.00
1/18/2021
$0.00
1/25/2021
$0.00
$0.00
Sum
4
นาง B
4
2/1/2021
$0.00
2/8/2021
$0.00
2/15/2021
$0.00
2/22/2021
$0.00
$0.00
Sum
6
นาง B
6
3/29/2021
$24.00
3/1/2021
$0.00
3/8/2021
$0.00
3/15/2021
$0.00
3/22/2021
$0.00
3/29/2021
$24.00
$48.00
Sum
2
นาง B
2
4/5/2021
$96.00
4/5/2021
$96.00
$192.00
Sum
$240.00
Sum

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.