แดชบอร์ดรับรายได้ลูกค้า

ยอดรวมรายสัปดาห์

เท่าไหร่ที่ฉันได้รับต่อสัปดาห์
ยอดรวมรายสัปดาห์
9
Search
สัปดาห์ของ
รายได้ / สัปดาห์
1
6/25/2021
$0.00
2
6/18/2021
$0.00
3
4/5/2021
$96.00
4
4/5/2021
$96.00
5
3/29/2021
$24.00
6
3/29/2021
$24.00
7
3/22/2021
$0.00
8
3/15/2021
$0.00
9
3/8/2021
$0.00
10
3/1/2021
$0.00
11
2/22/2021
$0.00
12
2/15/2021
$0.00
13
2/8/2021
$0.00
14
2/1/2021
$0.00
15
1/25/2021
$0.00
16
1/18/2021
$0.00
17
1/11/2021
$0.00
18
1/4/2021
$0.00
No results from filter
$240.00
Sum
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.