แดชบอร์ดรับรายได้ลูกค้า

icon picker
ยอดรวมรายสัปดาห์ + ข้อมูล

นี่แสดงว่าคุณได้รับรายได้เท่าไรต่อสัปดาห์
Weekly Totals Plus
9
สัปดาห์ของ
ลูกค้า
No/Wk
รายได้ / สัปดาห์
สถานะ
รายจ่าย#
6/25/2021
1
นาง B
0
$0.00
Working
$0.00
Sum
6/18/2021
1
Client B
0
$0.00
Working
$0.00
Sum
4/5/2021
2
นาง B
4
$96.00
Working
นาง B
4
$96.00
Working
$192.00
Sum
3/29/2021
2
นาง B
1
$24.00
Submitted
นาง B
1
$24.00
Working
$48.00
Sum
3/22/2021
1
นาง B
0
$0.00
Submitted
$0.00
Sum
3/15/2021
1
นาง B
0
$0.00
Paid
$0.00
Sum
3/8/2021
1
นาง B
0
$0.00
Submitted
$0.00
Sum
3/1/2021
1
นาง B
0
$0.00
Submitted
$0.00
Sum
2/22/2021
1
นาง B
0
$0.00
Paid
$0.00
Sum
2/15/2021
1
นาง B
0
$0.00
Paid
$0.00
Sum
2/8/2021
1
นาง B
0
$0.00
Paid
$0.00
Sum
2/1/2021
1
นาง B
0
$0.00
Paid
$0.00
Sum
1/25/2021
1
นาง B
0
$0.00
Paid
$0.00
Sum
1/18/2021
1
นาง B
0
$0.00
Paid
$0.00
Sum
1/11/2021
1
นาง B
0
$0.00
Paid
$0.00
Sum
1/4/2021
1
นาง B
0
$0.00
Paid
$0.00
Sum
$240.00
Sum
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.