Skip to content
Gallery
Bureau Bijles
Share
Explore

icon picker
Bureau Bijles

Bureau Bijles informeert en ondersteunt bij het leren.
is al jaren een autoriteit op het gebied van (online) bijles en richt zich op ouders met kinderen in het basisonderwijs. Kort samengevat heeft Bureau Bijles drie taken:
Bureau Bijles informeert ouders over onderwijs, leren en opvoeden.
Bureau Bijles ontwikkelt oefenmateriaal voor de basisschool.
Bureau Bijles ontwikkelt gratis spel- en leermateriaal voor school en thuis.

Bureau Bijles informeert ouders

Het is voor zowel ouders als kinderen een bijzonder moment: de basisschool. De spannende eerste dagen in groep 1 tot de vanzelfsprekendheid in de jaren die daarop volgen. Uiteindelijk zwaait een kind in groep 8 af om het voortgezet onderwijs in te stromen.
De ervaring leert dat ouders veel vragen hebben over de basisschooltijd van hun kind. Bureau Bijles is een klankbord voor deze ouders door te informeren over de basisschool. Zo vind je er vragen en antwoorden, zoals “Wat doe ik als ik het niet eens ben met de groepsindeling van mijn kind?” en handige lijstjes met bijvoorbeeld 100 tips voor ouders met kinderen op de basisschool en 100 tips om te werken aan leesmotivatie (zowel voor ouders als leerkrachten).
Heb je zelf een vraag? Neem dan contact op en grote kans dat Bureau Bijles er een artikel aan wijdt.

Bureau Bijles ontwikkelt oefenmateriaal

Vanaf groep 1 tot en met groep 8 worden de resultaten van kinderen goed in de gaten gehouden. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen goed op deze toetsen worden voorbereid. Om achterstanden in het onderwijs te voorkomen of weg te werken, biedt Bureau Bijles een ruim assortiment van oefenboeken aan. Deze oefenboeken zijn geschikt voor:
Cito-toetsen
Leerling in Beeld
Route 8-toetsen
IEP-toetsen
Methodetoetsen
Voor de groepen 3 tot en met 8 heeft Bureau Bijles de meest complete oefenboeken op de Nederlandse markt ontwikkeld. Er is keuze uit boeken die voorbereiden op álle toetsen, maar ook uit specifieke hulp voor bijvoorbeeld spelling en begrijpend lezen.
Bureau Bijles werkt bij de ontwikkeling van haar oefenmateriaal samen met leerkrachten en andere professionals. Jaarlijks worden de oefenboeken bijgewerkt op basis van de nieuwste toetsen en inzichten. Als ouder weet je dus zeker dat je up to date materiaal in huis haalt, waar je kind echt wijzer van wordt. En dat voor de prijs van één tot twee uur bijles.

Bureau Bijles ontwikkelt spel- en leermateriaal

Niet alles hoeft geld te kosten. Liever niet zelfs. En daarom biedt Bureau Bijles ook zoveel mogelijk spel- en leermateriaal gratis aan. Je hoeft het enkel te downloaden en uit te printen om er gebruik van te maken. En veel ouders en leerkrachten doen dat. Het ganzenbord dat we ontwikkelden om de tafels te oefenen werd al ruim honderdduizend keer gedownload. Hetzelfde geldt voor ons woordenschatspel en het enorm populaire Pizzeria Frazione (een spel om breuken te oefenen). Ook het spel Goudkoorts wordt door veel kinderen gebruikt om beter te worden in het rekenen met gewichten.
Bezoek de website snel om ons gratis materiaal in te zien en te gebruiken!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.