Skip to content
opmeting
Share
Explore

opmeting

v
3/2/2024
Table
1
Name
Column 2
Column 3
Notes
Column 5
Column 7
1
Omschrijving
Meting
Toepassing
2
uitgraving bouwputten - prefabkelders
;:;n
3
De nodige uitgravingen tot realisatie van bouwputten voor de prefabkelders (ongeacht of deze boven of onder het freatisch oppervlak zijn gelegen), inclusief het hergebruik van het uitgegraven materiaal als wederaanvulling.
(ofwel)
4
·      aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). De graafwerken zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het leveren en plaatsen van deze elementen. De afvoer van de overtollige uitgegraven grond wordt apart gemeten onder artikels 10.43.
5
(ofwel)
6
·      meeteenheid: per m3
7
·      meetcode: het te meten volume wordt steeds gerekend met rechte wanden en is begrepen tussen de buitenomtrek van de fundering. Er wordt geen rekening gehouden met taluds of meerbreedtes voor werkruimte. De diepte van de uitgraving wordt gerekend tot de aanzet van de kelder.
8
Indien de uitgegraven grond gebruikt wordt om weer aan te vullen rondom de constructie, zijn deze wederaanvullingen inbegrepen in de prijs van dit artikel. De afvoer van de overtollige uitgegraven grond wordt apart gemeten onder artikels 10.43.
9
·      aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)/Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
10
There are no rows in this table
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.