Skip to content
Project: 801/93 Xô Viết Nghệ Tĩnh 02
Share
Explore
Thông tin tòa nhà

icon picker
Danh sách tài sản, thiết bị, dụng cụ

Hạng mục
Status
Hình ảnh
Account
Password
Ngày bắt đầu sử dụng
Lịch bảo trì định kỳ
File bàn giao
Thông tin đối tác cần liên hệ
1
Máy tính để bàn
2
Hệ thống Wifi
3
Hệ thống Điện
4
Hệ thống Nước
5
Hệ thống Gas
6
Hệ thống PCCC
7
Phần mềm quản lý Bãi xe
8
Các bộ chìa khóa phòng
9
Sổ biên nhận cọc
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.