Skip to content
Project: 801/93 Xô Viết Nghệ Tĩnh 02
Share
Explore

icon picker
Chuyển đổi số

Dự án quản lý khu chung cư KTX cư dân thuê trọ.

1. Thông tin dự án

Hạng mục
Nội dung
Notes
1
Quy mô
2
Địa chỉ
3
Gói dịch vụ
4
Ngày bắt đầu
5
Thời hạn hợp đồng
6
Newton account
Website:
Username:
Password: (số điện thoại của chủ nhà)
There are no rows in this table
2. Tiến độ chuyển đổi số
1
Thêm công việc
Báo cáo theo trạng thái
0
Status
Số lượng
Công việc
1
To do
5
Dán ô xe
Lắp hộp đựng khóa
Gặp cảnh sát khu vực
Tạo và gửi hóa đơn online
Lấy thông tin vệ sinh định kỳ máy lạnh + máy giặt
2
Doing
4
Lắp đặt khóa cổng FaceID
Bàn giao chìa khóa dự phòng
Gắn casso gạch nợ tự động
Bàn giao group cư dân, Thông báo chuyển quyền quản lý cho AirCity
3
Done
8
Bàn giao thông tin tòa nhà
Dán chồng Logo + hướng dẫn sử dụng QR Code + báo cáo thông tin
Dán nội quy cửa, cổng
Số hóa data cư dân
Bàn giao hệ thống Camera
Bàn giao các thông tin vệ sinh định kỳ
Bàn giao thông tin mã điện, nước, internet
Gửi link xem báo cáo cho chủ đầu tư
No results from filter
Bảng công việc
1

3. Bảng theo dõi sự cố phản ánh từ cư dân

Bảo vệ cần trao đổi giải pháp.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.