Skip to content
Project: 801/93 Xô Viết Nghệ Tĩnh 02
Share
Explore
Thông tin tòa nhà

icon picker
Danh sách dịch vụ tòa nhà

Hạng mục
Trạng thái
Người thực hiện
Số điện thoại
Thông tin thanh toán
Kỳ làm việc / thanh toán
Lịch sử
1
Cảnh sát khu vực
Open
2
Dịch vụ vệ sinh KV chung
Open
3
Dịch vụ bảo vệ
Open
4
Tiền điện tòa nhà
Open
5
Tiền nước tòa nhà
Open
6
Tiền Internet tòa nhà
Open
7
Dịch vụ giặt sấy
Open
8
Dịch vụ vệ sinh máy lạnh định kỳ
Đang sử dụng
AirForce
Bắt đầu từ tháng 4 cho các nhà d5 và tầm vu. Các nhà còn lại chu kỳ 2 tháng 1 lần cho sleepbox và 6 tháng 1 làn cho CHDV. Gía 99k/1 máy. Mấy giặt 249k k
Open
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.