Skip to content

icon picker
Chuyển đổi số

1. Thông tin dự án

Hạng mục
Nội dung
Notes
1
Quy mô
2
Địa chỉ
3
Gói dịch vụ
4
Ngày bắt đầu
5
Thời hạn hợp đồng
6
Newton account
Website:
Username:
Password: (số điện thoại của chủ nhà)
There are no rows in this table
2. Tiến độ chuyển đổi số
1
Thêm công việc
Báo cáo theo trạng thái
0
Status
Số lượng
Công việc
1
To do
0
2
Doing
1
Gặp cảnh sát khu vực
3
Done
13
Bàn giao thông tin tòa nhà
Dán QR code có logo Lalahouse + hướng dẫn cư dân thao tác
Dán nội quy cửa, cổng
Số hóa data cư dân
Tạo và gửi hóa đơn online
Bàn giao chìa khóa dự phòng
Gắn casso gạch nợ tự động
Bàn giao hệ thống Camera
Bàn giao các thông tin vệ sinh định kỳ
Bàn giao thông tin mã điện, nước, internet
Gửi link xem báo cáo cho chủ đầu tư
Bàn giao group cư dân, Thông báo chuyển quyền quản lý cho AirCity
Lấy thông tin vệ sinh định kỳ máy lạnh + máy giặt
No results from filter
Bảng công việc
1

3. Vấn đề lớn cần xử lý

Vấn đề vệ sinh: từ thứ 2 ngày 26.3 AirCity sẽ chính thức assign cô tạm vụ mới để hỗ trợ khâu vệ sinh cho toà nhà.
Vấn đề đăng ký kinh doanh + PCCC toà nhà: Hướng giải quyết sẽ chốt mức phạt với CAKV (3 - 5tr) cho chu kỳ là 6 tháng. Anh Mạnh sẽ gặp CAKV Mr Trung (quận Phú Nhuận) sẽ gửi lại cho team sao khi có kết quả, để team AC follow up.
Lắp tay nắm cửa cho toà nhà, khảo sát và đề xuất giá
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.