Skip to content
Project: 61 Trần Kế Xương
Share
Explore

icon picker
Chuyển đổi số

Dự án quản lý khu chung cư KTX cư dân thuê trọ.

1. Thông tin dự án

Hạng mục
Nội dung
Notes
1
Quy mô
Tổng 16 CHDV (trong đó 2 MBKD và 2 văn phòng)
2
Địa chỉ
61 Trần Kế Xương
3
Gói dịch vụ
Dịch vụ quản lý tòa nhà
4
Ngày bắt đầu
01/10/2022
5
Thời hạn hợp đồng
6
Newton account
Website:
Username:
Password: (số điện thoại của chủ nhà)
There are no rows in this table

2. Tiến độ chuyển đổi số
1
Thêm công việc
Báo cáo theo trạng thái
0
Status
Số lượng
Công việc
1
To do
0
2
Doing
0
3
Done
16
Bàn giao thông tin tòa nhà
Dán QR Code có Logo LalaHouse
Chỉnh sửa cổng hầm xe
Lắp đặt khóa cổng FaceID
Dán nội quy cửa, cổng
Dán ô xe
Lắp hộp đựng khóa
Gặp cảnh sát khu vực
Kiểm tra hệ thống PCCC
Cắt giảm bảo vệ, Sử dụng cameraAI
Số hóa data cư dân
Tạo và gửi hóa đơn online
Bàn giao chìa khóa dự phòng
Gắn casso gạch nợ tự động
Bàn giao hệ thống Camera
Bàn giao các thông tin vệ sinh định kỳ
No results from filter

Bảng công việc
1

3. Các báo cáo kỹ thuật

Báo cáo Kiểm tra tòa nhà định kỳ:

Loading…

Báo cáo sự cố gửi lên từ khách thuê:

Loading…

4. Các vấn đề cần xử lý:

- Thiếu giấy phép kinh doanh và hồ sơ nghiệm thu PCCC

Chưa hoàn tất giấy phép kinh doanh nên không thể đăng ký.
Gặp CSPCCC cập nhật hướng dẫn hoàn tất thủ tục PCCC.
Gặp CSKV hoàn tất bàn giao đăng ký tạm trú.
Hướng dẫn cư dân cài app VNEID để tự khai báo tạm trú.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.