Skip to content
Project: 209 Đường D5 Bình Thạnh
Share
Explore

icon picker
Chuyển đổi số

Dự án quản lý khu chung cư KTX cư dân thuê trọ.

1. Thông tin dự án

Hạng mục
Nội dung
Notes
1
Quy mô
2
Địa chỉ
3
Gói dịch vụ
4
Ngày bắt đầu
5
Thời hạn hợp đồng
6
Newton account
Website:
Username:
Password: (số điện thoại của chủ nhà)
There are no rows in this table
2. Tiến độ chuyển đổi số
1
Thêm công việc
Báo cáo theo trạng thái
0
Status
Số lượng
Công việc
1
To do
2
Gặp cảnh sát khu vực
Lấy thông tin vệ sinh định kỳ máy lạnh + máy giặt
2
Doing
2
Tạo và gửi hóa đơn online
Gắn casso gạch nợ tự động
3
Done
13
Bàn giao thông tin tòa nhà
Dán chồng Logo + hướng dẫn sử dụng QR Code + báo cáo thông tin
Lắp đặt khóa cổng FaceID
Dán nội quy cửa, cổng
Dán ô xe
Lắp hộp đựng khóa
Số hóa data cư dân
Bàn giao chìa khóa dự phòng
Bàn giao hệ thống Camera
Bàn giao các thông tin vệ sinh định kỳ
Bàn giao thông tin mã điện, nước, internet
Gửi link xem báo cáo cho chủ đầu tư
Bàn giao group cư dân, Thông báo chuyển quyền quản lý cho AirCity
No results from filter

Bảng công việc
1

3. Bảng theo dõi sự cố báo từ cư dân

Loading…

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.