Skip to content
ADALANCES YETKİLİ KİTAPÇIĞI !
Share
Explore
Yetkili Kitapçığı

icon picker
Destek Talebi Kuralları

Bu liste, tüm yetkili kadrosunun destek talepleri dahilinde uyması gereken kuralları barındırır.

Bir destek talebine ilk yazan veya üzerine alan yetkili o destek talebinin sahibi olarak sayılır. Farklı bir yetkili o destek talebine müdahalede bulunamaz. Yetkilinin “Talep” tuşuna tıklamaması talebin o yetkilinin üzerine olduğu gerçeğini değiştirmez.
Talep sahibi yetkili, oyuncuya 10 dakika boyunca dönüş yapmadıysa başka bir yetkili talebi devam ettirebilir.
Eğer talebe ilk 30 dakika içerisinde bir yetkili tarafından cevap verildiyse 10, 30 dakikadan sonra cevap verildiyse 15, en geç 20 dakika boyunca oyuncunun dönüş yapmadığı destek talepleri sebep verilerek kapatılacak. Örneğin: "Oyuncu destek talebine dönüş yapmadı."
Destek taleplerinde ciddiyete önem verilmeli ve yazım kurallarına uyulmalıdır. Fakat ne fazla ciddi, ne de fazla ciddiyetsiz olunmalıdır.
Yetkili, sahibi olduğu destek talebini gerekmedikçe başka bir yetkiliye devredemez. Devredeceği zaman devredilecek yetkiliyi talep içinde etiketleyip kendisinin talep ile ilgilenmeye devam edeceğini belirtir.
Yönetici veya üstünü gerektiren bir destek talebinin ismi sorunun kendiyle değiştirilmek zorundadır. (e.g. VIP iade, kasaba kaldırma)
Destek taleplerinde oyuncuların gönderdiği 2 dakika üstü video kayıtları geçersiz sayılacak, oyuncudan kaydı kısaltması istenecek.
Aynı anda 4+ destek talebini bir yetkilinin üzerine alması yasaktır.
Ne olursa olsun oyun içi veya görev çubuğundaki tarih & saat bulunmayan kanıtlar reddedilir.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.