Ábending - viðskipti´
Share
Explore

Efnistök

Spurningar
0
Áfangi
Spurning
Skilyrt svar
Já/Nei
Texti?
Valkostir
Nafnleynd
3
Kýst þú að njóta nafnleyndar gagnvart tilkynntum aðila?
Kýst þú að njóta fullrar nafnleyndar?
Mega allir hlutaðeigandi vita hver þú ert?
Tilkynnandi
6
Nafn
Netfang
Símanúmer
Kennitala
Tengsl við tilkynntan aðila
Starfsmaður
Viðskiptavinur
Skjólstæðingur
Vinnufélagi
Fjárhagslegt
Eftirlitsaðili
Eru þau tengsl enn til staðar
Tilkynntur aðili
5
Nafn einstaklings
Aðsetur einstaklings
Nafn fyrirtækis eða stofnunar
Aðsetur fyrirtækis eða stofnunar
Einstaklingur tengist fyrirtæki eða stofnun.
Starfsmaður
Viðskiptavinur
Skjólstæðingur
Eftirlitsaðili
Atvik
9
Hvert er eðli brotsins?
Fjárhagslegt
Einelti
Áreiti
Stuldur
Rangar upplýsingar
Vörusvik
Öryggismál
Vinnusvik
Mismunun
Lýsing á broti
Alvarleiki að mati tilkynnanda
Skali 1-10
Er um endurtekið atferli að ræða
Á hverjum bitnar brotið?
Tilkynnanda
Vinnuveitandi
Viðskiptavinur
Vinnufélagi
Skjólstæðingur
Vita einhverjir stjórnendur um atvik eða brot en aðhafast ekki?
Ef svo þá hverjir?
Eru fleiri sem geta vitnað um atvik eða brot?
Ef svo þá hverjir geta veitt upplýsingar?
Viðbrögð
4
Hefur eitthvað verið reynt til að bregðast við atviki eða broti áður en kom til þessarar tilkynningar?
Hvernig hefur verið brugðist við?
Hefur það skilað einhverjum árangri?
Ef svo, hvaða árangri?
Fylgiskjöl
2
Fylgiskjal
Lýsing á skjali
Yfirlestur - Staðfesting
1
Staðfesting á „góðri trú“
Áfangar í skráningu
0
Heiti
Síða
1
Nafnleynd
1
2
Tilkynnandi
2
3
Tilkynntur aðili
3
4
Atvik
4
5
Viðbrögð
5
6
Fylgiskjöl
6
7
Yfirlestur - Staðfesting
7
There are no rows in this table

Valkostir
0
Valkostir
1
Fjárhagslegt
2
Stuldur
3
Einelti
4
Áreiti
5
Mismunun
6
Rangar upplýsingar
7
Vörusvik
8
Vinnusvik
9
Öryggismál
10
Skali 1-10
11
Tilkynnanda
12
Vinnuveitandi
13
Viðskiptavinur
14
Vinnufélagi
15
Skjólstæðingur
16
Sóknarbörnum
17
Starfsmaður
18
Eftirlitsaðili
There are no rows in this table
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.