Skip to content
Assos Bilim Kurgu Kitabevi - Kitap Listesi
Share
Explore
Assos Bilim Kurgu Kitabevi

Felsefe Kitaplarımız

Alfabetik sıralı Felsefe koleksiyonumuz
2
Not synced yet
Isim
Yazar
Kısaca
Kaç sayfa?
Fiyat
Yayınevi
1
Antikirilganlik
Nassim Nicholas Taleb
Nassim Nicholas Taleb tarafından yazılmış Antikırılganlık isimli kitap, insanların karşılaştığı belirsizlik ve rastlantılar hakkında düşünceler içermektedir. Taleb, insanların genellikle güvenli limanlara sığınma eğiliminde olduklarını ve beklenmedik olaylarla karşılaştıklarında zarar görebileceklerini belirtmektedir. Kitapta, bu belirsizliklerin nasıl yönetilebileceği ve fırsatlara dönüştürülebileceği konuları ele alınmaktadır. Taleb'in teorileri, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde uygulanabilecek önemli dersler sunmaktadır.
608
₺160
Varlık
2
Aristoteles İle Bir Karıncayiyen Washington'a Gider
Thomas Cathcart ve Daniel Klein
Thomas Cathcart ve Daniel Klein tarafından yazılan Aristoteles İle Bir Karıncayiyen Washington'a Gider isimli kitap, insan hayatı üzerine felsefi bir tartışma sunmaktadır. Yazarlar, Aristoteles'in fikirlerini modern hayat ile bağdaştırarak, okuyuculara felsefi bir düşünce yolculuğu sunarlar. Kitapta, hayatın anlamı, mutluluk, ahlak ve ölüm gibi konular ele alınır. Hikaye, bir karıncayiyen ve bir filin Washington DC'deki bir kongreye gitmesiyle başlar ve yolculuk boyunca tartıştıkları konuları içeren bir diyalog şeklinde anlatılır. Kitap, okuyuculara düşünmeye ve sorgulamaya teşvik ederken, aynı zamanda eğlenceli ve ilgi çekici bir okuma sunar.
₺200
Pegasus
3
Askin Metafizigi
Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer'ın "Aşkın Metafiziği" adlı kitabında, insanın iç dünyasındaki derin arayışlar ve metafiziksel düşünceler ele alınmaktadır. Kitapta, aşkın insan yaşamındaki önemine ve insanın bu duyguyla karşılaşması sonucunda yaşadığı değişimlere değinilmektedir. Schopenhauer, aşkın sadece fiziksel bir çekim olmadığını ve insanın varoluşundaki derin bir arayışın sonucu olduğunu savunmaktadır. Kitap, okuyuculara insanın iç dünyasına dair derinlemesine bir bakış sunmaktadır.
96
₺100
Ayrıntı
4
Atinalilarin Devleti
Aristoteles
"Aristoteles tarafından yazılmış olan Atinalıların Devleti kitabı, eski Yunan medeniyetindeki siyasi düzeni ve toplumsal yapıları ele alır. Kitapta, Atina'nın siyasi sistemini ve halkın katılımını detaylı bir şekilde inceler. Aristoteles'in ana fikri ise, ideal bir devletin nasıl olması gerektiği konusunda felsefi bir bakış açısı sunmaktır. Kitap, siyasi düzenlerin işleyişini anlamak isteyenler için temel bir kaynak olarak kabul edilir.”
108
₺40
Diğer
5
Barbarları Beklerken
Edward W. Said
Edward W. Said tarafından yazılan Barbarları Beklerken isimli kitapta, Batı'nın Doğu'ya karşı oluşturduğu önyargıları ve Doğu'ya karşı yapılan sömürüyü eleştiren bir analiz yer almaktadır. Kitapta, Batı'nın Doğu'ya dair algısının nasıl oluştuğu, bu algının ne gibi sonuçlar doğurduğu ve bu sonuçların nasıl devam ettiği detaylı bir şekilde incelenmektedir. Yazar, kitabında Batı'nın Doğu'ya karşı aldığı tutumu sorgularken, aynı zamanda Doğu'nun da Batı'ya karşı aldığı tutumu eleştirmektedir. Barbarları Beklerken, Batı-Doğu ilişkilerinin tarihi boyunca yaşanan olayları ve bu olayların nasıl sonuçlar doğurduğunu anlatan bir kitap olarak öne çıkmaktadır.
251
₺185
Metis
6
Cografya Kaderdir - Ibni Haldun
İbni Haldun
İbni Haldun tarafından yazılan “Coğrafya Kaderdir" isimli kitapta, yazar coğrafyanın insanların hayatları üzerindeki etkisini ele almaktadır. Kitapta, coğrafyanın insanların kültürü, ekonomisi ve sosyal hayatı üzerindeki belirleyici rolü vurgulanmaktadır. Yazar, coğrafi faktörlerin insanların tarihsel ve sosyal gelişimindeki önemli etkilerini de incelerken, bölgesel farklılıkların yarattığı zorluklara da dikkat çekmektedir. Kitap, coğrafya ve insanlık tarihi üzerine okuyucuya farklı bir perspektif sunmaktadır.
120
₺60
Destek Dükkan
7
De Ki Işte
Oruç Aruoba
Oruç Aruoba'nın De Ki Işte adlı kitabı, modern Türkiye'nin toplumsal, kültürel ve siyasal yapılarına eleştirel bir bakış sunuyor. Kitap, birçok farklı karakterin hikayelerini içeriyor ve onların hayatındaki zorluklar, aşklar ve kaygılar üzerinden Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemin sorunlarını ve çelişkilerini yansıtıyor. Ana fikir ise, Türkiye'nin yozlaşmış politik sistemi ve toplumsal yapılarına dair bir eleştiri sunmasıdır. Kitap, okuyuculara Türkiye'nin karmaşık tarihini anlamaları için bir pencere açarken, eleştirel bir düşünce yapısına da öncülük ediyor.
157
₺110
Metis
8
Devlet
Platon
Platon'un Devlet adlı kitabı, ideal bir toplumun nasıl olması gerektiği üzerine yoğunlaşıyor. İdeaların varlığına inanan Platon, toplumun sınıflara ayrılması gerektiğini savunuyor. Kitapta anlatılan hikaye, Sokrates'in bir grup insanla bir araya gelerek ideal bir toplumun nasıl olması gerektiği hakkında tartışması üzerine kuruluyor. Sokrates'in öğrencileri arasında yer alan Glaucon ve Adeimantus, toplumun adaletli olması için nasıl bir yapıya sahip olması gerektiği hakkında farklı görüşleri dile getiriyorlar. Kitap, Platon'un felsefi düşüncelerinin yanı sıra, insan doğası, adalet, eğitim, hukuk ve devlet gibi konulara da değiniyor.
350
₺80
Oda
9
Dissensus; politika Ve Estetik Üzerine
Jacques Ranciere
Jacques Ranciere'nin "Dissensus; Politika ve Estetik Üzerine" adlı kitabı, politika ve estetiğin birbirleriyle nasıl etkileştiğini ve insanlar arasındaki eşitliğin nasıl sağlanabileceğini ele alıyor. Kitap, toplumda farklı görüşlerin ve çıkarların çatışması ile ortaya çıkan çekişme (dissensus) kavramı üzerine odaklanıyor. Ranciere, bu çekişmenin insanların kendilerini ifade etmeleri ve katılımcı bir demokrasi oluşturmaları için gerekli olduğuna inanıyor. Kitap, çağdaş siyasi ve toplumsal sorunlara farklı bir perspektiften bakmayı hedefleyen okuyucular için önemli bir kaynak olabilir.
235
₺90
Ayrıntı
10
Diyaloglar
Platon
Platon'un "Diyaloglar” adlı kitabı, felsefi tartışmalar ve diyaloglar yoluyla insanın bilgiye erişimini ve gerçeğe ulaşma çabasını ele almaktadır. Kitap, felsefi düşüncelerin sorgulanması ve araştırılması yoluyla gerçeğe ulaşma fikrini savunmaktadır. Platon'un diyalogları, farklı karakterlerin farklı görüşlerini dile getirmesi ve bu görüşlerin tartışılması yoluyla okuyucuya felsefi bir bakış açısı sunmaktadır. Kitap, insanın bilgiye erişme isteğini ve gerçeğe ulaşma çabasını anlatmasıyla felsefi düşüncenin temelini oluşturur.
638
₺255
Remzi Kitabevi
11
Düşünceler ve Sohbetler
Epiktetos
Epiktetos'un “Düşünceler ve Sohbetler” isimli kitabı, insanın özgürlük ve mutluluğu için içsel olarak nasıl değişmesi gerektiğine odaklanan bir felsefi eserdir. Kitapta, insanların hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerine ve mutluluklarını nasıl sağlayabileceklerine dair öğütler ve tavsiyeler verilmektedir. Yazar, insanların hayatlarını kontrol etmek için akıl ve irade gücünü kullanmaları gerektiğinin altını çizerek, kendi içsel huzurunu bulmak isteyen herkes için ilham verici bir kaynak sunmaktadır.
176
₺80
Kaktüs
12
Edward Said Secme Eserler 1966 - 2006
Edward W. Said
Agota Kristof'un yazdığı Edward Said Secme Eserler 1966 - 2006 isimli kitapta, yazar Edward Said'in 40 yıllık kariyeri boyunca kaleme aldığı önemli yazılar bir araya getirilmiştir. Kitapta, yazarın Filistin sorunu ile ilgili görüşleri, kültür, edebiyat ve politika üzerine yazdığı denemeler ve eleştiriler yer almaktadır. Edward Said'in düşünceleri ve eserleri, özellikle postkolonyal teori ve yaşadığı dönemin politik olaylarına ilişkin bakış açısıyla, bugün de önemini korumaktadır.
409
₺430
Ayrıntı
13
Entelektüel
Edward W. Said
Edward W. Said'in Entelektüel isimli kitabında ana fikir, entelektüellerin toplumda nasıl bir rol üstlendikleri ve bu rolün toplumsal değişim üzerindeki etkileridir. Kitapta, entelektüellerin sadece akademik alanda değil, toplumsal ve siyasi alanda da etkili olmaları gerektiği vurgulanır. Said, entelektüellerin toplumda söz sahibi olmaları için eleştirel düşünme ve sorgulama yeteneklerine sahip olmaları gerektiğine dikkat çeker. Kitapta ayrıca, entelektüellerin toplumsal sorunlara çözüm üretmek için aktif bir şekilde çalışmaları gerektiği ve bu çalışmaların toplumsal değişimde önemli bir rol oynayabileceği üzerinde durulur.
125
₺100
Ayrıntı
14
Felsefe 101
Paul Kleinman
Paul Kleinman tarafından yazılmış Felsefe 101 isimli kitap, felsefenin temel kavramlarını anlaşılır bir şekilde ele almaktadır. Kitap, okuyucuya felsefenin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nasıl uygulanabileceğini anlatarak, felsefenin günlük hayatta nasıl kullanılabileceğine dair fikirler sunmaktadır. Kitap ayrıca, felsefenin tarihi ve felsefecilerin fikirlerini de kapsayan bir tartışma sağlar. Felsefe 101, okuyuculara felsefe hakkında bilgi edinmek isteyenler için faydalı bir kaynak olabilir.
296
₺180
Say
15
Felsefe Dersleri
Emile Durkheim
Emile Durkheim’ın "Felsefe Dersleri” adlı kitabı, felsefenin önemini ve toplumun yapısını anlamak için gerekli olan düşünsel araçları sunar. Kitapta Durkheim, toplumsal normların ve değerlerin nasıl oluştuğunu ve toplumun bireyler üzerinde nasıl etkileri olduğunu inceler. Ayrıca, insan aklının sınırlarını ve doğru bilgiye nasıl ulaşılabileceğini tartışır. Bu kitap, felsefi düşüncenin temel kavramlarını anlamak isteyen herkes için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.
384
₺190
Pinhan
16
Felsefe Makinesi
Peter Worley
Peter Worley tarafından yazılmış olan "Felsefe Makinesi” adlı kitapta, felsefi düşünce yöntemleri ve felsefi soruların önemi ele alınmaktadır. Kitap, çocukların ve gençlerin düşünsel becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Hikaye, bir grup öğrencinin felsefi sorular sormak ve düşüncelerini tartışmak için bir araya gelmesiyle başlar. Kitap boyunca, okuyucular felsefi düşünce ve soruların nasıl kullanılabileceğine dair ilginç örneklerle karşılaşırlar. "Felsefe Makinesi” okuyuculara düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirme fırsatı sunan bir eserdir.
208
₺110
Paraşüt kitap
17
Felsefe Nedir?
Duncan Pritchard
Duncan Pritchard tarafından yazılmış olan "Felsefe Nedir?" isimli kitap, felsefenin özünü ve neden önemli olduğunu ele almaktadır. Kitap, felsefenin tarihsel gelişimini ve felsefi düşüncenin temel kavramlarını açıklamaktadır. Ayrıca, felsefenin günlük hayatta nasıl kullanılabileceği ve insan hayatına nasıl katkı sağlayabileceği konuları da ele alınmaktadır. Kitap, okuyuculara felsefe ile ilgili temel bilgileri sunmakta ve düşünmeye teşvik etmektedir.
₺250
Küre yayınları
18
Felsefe Okuma Rehberi
Nigel Warburton
Nigel Warburton tarafından yazılmış olan "Felsefe Okuma Rehberi" kitabı, felsefe konularına ilgi duyan herkesin okuması gereken bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitap, felsefenin temel kavramlarını ve felsefi düşüncenin tarihini anlaşılır bir şekilde ele alırken, okuyuculara bu konuda kılavuzluk etmektedir. Her bölümde farklı bir felsefi konu ele alınmakta ve bu konuların gelecekteki tartışmalarına ışık tutulmaktadır. Kitap, özellikle akademik çalışmalarına başlamak isteyen öğrenciler için de faydalı bir kaynak olabilir.
104
₺60
Alfa
19
Fenomenoloji üzerine beş ders
Edmund Husserl
Edmund Husserl tarafından yazılmış “Fenomenoloji üzerine beş ders” adlı kitap, fenomenolojik yöntemi ve felsefi düşüncenin temel prensiplerini ele almaktadır. Kitap, insan algısının doğasını, öznel deneyimleri ve nesnel gerçekliği anlamak için kullanılan yöntemi ayrıntılı bir şekilde açıklar. Husserl, okuyucuya bir felsefe anlayışı sunarken, aynı zamanda bu yöntemin insan hayatındaki pratik kullanımını da vurgulamaktadır. Kitap, felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olup, felsefe öğrencileri ve akademisyenler için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.
₺110
BilgeSu
20
Fizik
Aristoteles
Aristoteles tarafından yazılmış olan Fizik isimli kitabın ana fikri, evrenin temelinde yer alan maddi nedenleri ve doğa olaylarını açıklamaktır. Kitap, madde ve hareketin doğasını, gök cisimleri ve yerin yapısını, kinetik ve potansiyel enerji gibi kavramları ele almaktadır. Aristoteles, bu konuları ele alırken gözlem ve mantığa dayanarak doğru sonuçlara varmaya çalışmıştır. Kitabın hikayesi ise, Antik Yunan felsefesinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve günümüze kadar etkisini sürdürmektedir.
455
₺170
Yapı Kredi
21
Güzel Yaşam Kılavuzu
William B. Irvine
William B. Irvine tarafından yazılmış "Güzel Yaşam Kılavuzu" adlı kitap, Stoacılık felsefesine dayanarak insanların hayatları boyunca karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerini anlatıyor. Kitapta, insanların mutluluğu elde etmek için kendilerine nasıl bir yaşam tarzı benimsemeleri gerektiği ve bu yaşam tarzının ne gibi faydaları olabileceği detaylı bir şekilde ele alınıyor. Ayrıca kitap, Stoacılık felsefesinin kökenleri ve temel prensipleri hakkında da bilgi veriyor. Tüm bunların yanı sıra, kitapta yer alan örnekler ve hikayeler aracılığıyla Stoacılık felsefesinin nasıl uygulanabileceği de gösteriliyor.
284
₺100
İş Bankası
22
Hayati Her Gün Yeni Bastan Kesfetmek
Aristoteles
"Aristoteles tarafından yazılmış 'Hayati Her Gün Yeni Bastan Kesfetmek' adlı kitap, insanların hayatlarını daha verimli ve anlamlı hale getirmeleri için felsefi düşünceler sunar. Kitapta, insanların kendilerini tanımaları, hedeflerini belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmaları gerektiği vurgulanır. Hikaye, okuyuculara birçok örnek olay ve düşünce deneyimi sunarak, hayatın anlamını bulmak için gerekli olan içsel yolculuğu teşvik eder.”
112
₺60
Zeplin
23
Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç,
Peter Singer
Peter Singer’ın "Hegel: Çok Kısa Bir Başlangıç" kitabı, ünlü filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in hayatı ve felsefesi hakkında kısa ve öz bir giriş sunar. Kitap, Hegel'in felsefesi üzerinde derin bir anlayış kazandırmak için tasarlanmıştır ve okuyucuya Hegel'in düşüncelerinin temel prensiplerini anlamak için gerekli araçları sunar. Ana fikir, Hegel'in felsefesinin özünü ve önemini açıklamak ve okuyucuların bu felsefeyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Kitap, Hegel'in hayatı ve felsefesi hakkında bilgi edinmek isteyen herkes için yararlı bir kaynaktır.
₺100
24
İkinci çözümlemeler
Aristoteles
"Aristoteles tarafından yazılan 'İkinci Çözümlemeler' adlı kitapta, nesnelerin ve kavramların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu ve bu ilişkilerin nasıl anlaşılacağını ele alınmaktadır. Kitap, mantık ve felsefe alanında önemli bir eser olarak kabul edilir ve Aristoteles'in düşüncelerinin temelini oluşturur. Hikayesi yoktur, ancak kitapta ele alınan konuların tartışmaları ve analizleri yer almaktadır.”
70
₺50
Yapı Kredi
25
İle
Oruç Aruoba
Agota Kristof'un "İle" kitabı, savaşın yıkımına tanık olan ikiz kardeşlerin hikayesini ele alır. Hikaye, kardeşlerin hayatta kalma mücadelesini ve insan doğasının karmaşıklığını inceler. Kitap, savaşın insanlar üzerindeki etkilerini ve hayatta kalma içgüdüsünün gücünü etkileyici bir şekilde anlatır.
228
₺170
Metis
26
İlyada
Homeros
Nicola Cinquetti
Homeros'un İlyada adlı eseri, antik dönemde yaşanan Troia Savaşı'nı konu almaktadır. Savaşın sebepleri, tanrıların müdahaleleri ve savaşın sonucunda yaşananlar, destansı bir dille anlatılmaktadır. Eserde, savaşın yıkıcı etkileri ve insan doğası üzerine de derinlemesine düşünülmüş ve anlatılmıştır. İlyada, antik Yunan edebiyatının önemli bir eseri olarak kabul edilmekte ve günümüzde de okunmaya devam etmektedir.
200
₺130
Epsilon
27
Kategoriler
Aristoteles
Aristoteles'in "Kategoriler" adlı kitabı, metafizik ve mantık alanlarında önemli bir eserdir. Kitap, varlıkların kategorilerini ve bu kategorilerin birbirleriyle olan ilişkilerini ele alır. Aristoteles'in felsefi düşünceleri ve analitik yöntemi, bu kitapta da kendini göstermektedir. Kitap, antik dönem filozofları arasında büyük etki yaratmış ve günümüzde de felsefe alanında incelenmeye devam etmektedir.
100
₺80
Imge
28
Kedi Felsefesi - Kediler Ve Hayatin Anlami
John Shirley
"Kedi Felsefesi - Kediler Ve Hayatin Anlami” is a book written by John Shirley that explores the concept of the meaning of life through the eyes of cats. The book delves into the idea that humans can learn valuable lessons about life from observing and interacting with cats. The author argues that cats possess a unique perspective on the world that can help humans better understand their own existence. Through a series of anecdotes and observations, Shirley makes a compelling case for why cats should be taken seriously as philosophers and teachers of life's most important lessons.”
137
₺145
Domingo
29
Kendime Düşünceler
Marcus Aurelius
Marcus Aurelius tarafından yazılmış "Kendime Düşünceler" isimli kitap, Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yaşamış bir filozofun kendi düşüncelerini kaleme aldığı bir eserdir. Kitapta, hayatın doğası, insanın kendisiyle olan ilişkisi, ölüm ve ölümsüzlük gibi konular ele alınmaktadır. Aurelius, Stoacılık felsefesinin temel prensiplerinden yola çıkarak, hayatın anlamını aramakta ve insanın kendisini tanıması gerektiğini vurgulamaktadır. Kitap, sade bir dille yazılmış olmasına rağmen derin düşünceler içermekte ve okuyucuya kendini keşfetme yolunda ilham vermektedir.
180
₺70
Can
30
Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe
Edmund Husserl
Edmund Husserl tarafından yazılmış “Kesin Bir Bilim Olarak Felsefe” adlı kitap, felsefenin kesin bir bilim olarak ele alınması gerektiği fikrini savunmaktadır. Husserl, felsefenin temel sorularına ulaşmak için bir yöntem önerir ve bu yöntemi kullanarak felsefenin doğası hakkında derinlemesine bir analiz sunar. Kitap, felsefenin bütün alanlarında uygulanabilecek bir yöntem sunarak disiplinin bilimsel bir temele oturtulması gerektiğini vurgular. Ayrıca, Husserl'in önerdiği yöntem, insan deneyiminin özü hakkında daha derin bir anlayışa ulaşmak için kullanılabilir ve bu da kitabın temel hikayesini oluşturur.
80
₺60
Yapı Kredi
31
Kırmızı Kitap
Carl jung
Carl Jung'un Kırmızı Kitap isimli eseri, kişisel gelişim ve ruhsal dönüşüm konularına odaklanmaktadır. Kitap, yazarın kendi rüyaları ve hayalleri üzerinden yaptığı araştırmaları içermektedir. Jung, okuyuculara iç dünyalarını keşfetmeleri ve kendileriyle bağlantı kurmaları için ilham vermektedir. Kitap, psikoloji ve felsefe alanlarında ilgi duyanlar için önemli bir okuma materyali olarak öne çıkmaktadır.
₺600
Kaktüs
32
Lila
Robert Pirsig
Robert Pirsig'in “Lila” adlı kitabı, insanların yaşamda anlam arayışlarını ve varoluşsal soruları ele alan bir felsefi roman olarak öne çıkıyor. Kitapta, ana karakter Phaedrus'un yolculuğu sırasında karşılaştığı Lila isimli bir kadın ile yaşadığı etkileşimler ve tartışmalar üzerinden, insan doğasındaki çelişkiler ve toplumun yozlaşması gibi konular işleniyor. Pirsig'in akıcı ve derin anlatımı, okuyuculara düşündürücü bir deneyim sunuyor.
410
₺240
Ayrıntı
33
Metafizik
Aristoteles
Aristoteles tarafından yazılmış Metafizik isimli kitap, felsefenin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilir. Kitapta, varlık, gerçeklik, evren ve tanrı gibi konulara değinilir. Aristoteles'in felsefi düşüncelerinin bir özeti olarak Metafizik, dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kitap, okuyuculara felsefi düşünceleri sorgulama fırsatı sunarken, aynı zamanda Aristoteles'in derinlikli ve akıcı bir dil kullanımını da sergiler.
328
₺300
Pinhan
34
Modern Felsefe
Alfred William Benn
Alfred William Benn tarafından yazılmış olan “Modern Felsefe" isimli kitap, modern çağın felsefi düşüncelerine odaklanmaktadır. Kitapta, insanların düşüncelerinin nasıl oluştuğu, gerçeklik algısı, bilgi ve doğruyu bulma gibi konular ele alınmaktadır. Benn, felsefi düşüncelerin tarihini de inceleyerek okuyuculara geniş bir perspektif sunmaktadır. Kitap, felsefe meraklıları için oldukça önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir.
160
₺100
FOL
35
Neden Vegan Etik Beslenme
Peter Singer
Peter Singer tarafından yazılan "Neden Vegan Etik Beslenme" isimli kitap, insanların hayvanların haklarına saygı göstermesi gerektiği fikrini savunur. Kitap, hayvanların sömürülmesine ve işkence görmesine karşı çıkarak, veganlığın bir etik sorumluluk olduğunu vurgular. Singer, insanların hayvanların duygularını ve acılarını anlamaları gerektiğini savunur ve bunun için de hayvanları insanlarla aynı seviyede görmeleri gerektiğini belirtir. Kitapta ayrıca, hayvansal ürünlerin tüketimi ile ilgili yanlış anlaşılmaların da açıklığa kavuşturulması hedeflenir. Singer, okuyucuların bilinçlenmesi ve daha etik bir beslenme alışkanlığı edinmeleri için bu kitabı kaleme almıştır.
96
₺70
Ayrıntı
36
Odysseia
Homeros
Homeros'un ünlü eseri Odysseia, Yunan mitolojisi ve destanları arasında önemli bir yere sahiptir. Kitap, Yunan kahramanı Odysseus'un Troya Savaşı sonrası evine dönüş yolculuğunu anlatır. Ancak bu yolculuk, onun ve mürettebatının karşılaştığı sayısız zorlukla doludur. Odysseus, tanrıların ve doğanın güçleriyle mücadele ederken, aynı zamanda evine ve ailesine kavuşma umuduyla yılmadan yoluna devam eder. Odysseia, insanın doğanın ve kaderin güçlerine karşı verdiği mücadeleyi anlatmasıyla, hem edebiyat hem de felsefe açısından önemli bir eser olarak değerlendirilir.
450
₺100
İş Bankası
37
Platon bir gün kolunda bir Ornitorenkle bara girer
Thomas Cathcart ve Daniel Klein
Thomas Cathcart ve Daniel Klein tarafından yazılan “Platon bir gün kolunda bir Ornitorenkle bara girer” isimli kitap, felsefi bir roman olarak okuyucuya sunuluyor. Kitap, Platon'un hayali bir yolculuğunu konu alıyor. Platon'un Ornitorenk adlı yaratıkla girdiği diyaloglar, felsefi düşüncelerin ve soruların işlendiği bir platforma dönüşüyor. Kitap, okuyuculara felsefi düşünceleri eğlenceli bir dille sunarken, aynı zamanda hayali bir dünyanın kapılarını da aralıyor.
190
₺110
Aylak
38
Poetika
Aristoteles
100
₺60
Can
39
Politika
Aristoteles
Aristoteles'un Politika isimli kitabı, insanların bir arada yaşama şekillerini ve devlet yönetimini ele alan önemli bir eserdir. Kitapta yer alan ana fikir, devlet yönetiminin amaçlarının, güçlerinin ve işleyişinin incelenmesi ve bunların doğru bir şekilde uygulanması gerektiği üzerine odaklanmaktadır. Kitabın hikayesi ise, Aristoteles'in öğrencisi olan Büyük İskender'in ölümünden sonra, Makedonya Krallığı'nın nasıl yönetileceği konusunda yapılan tartışmaları ele almaktadır. Politika, hem antik Yunan düşüncesinin hem de modern siyaset teorisinin önemli bir kaynağıdır ve günümüzde hala okunmaya devam etmektedir.
304
₺130
40
Psikoterapi Pratiği
Carl jung
Carl Jung'un Psikoterapi Pratiği isimli kitabı, psikolojik danışmanlık ve terapi alanında bilgi sahibi olanlar için oldukça değerli bir kaynak olarak kabul edilir. Kitapta, Jung'un psikoterapi yaklaşımı ve yöntemleri detaylı bir şekilde ele alınır. Yazar, psikoterapinin temel prensiplerini açıklarken, kendi deneyimlerinden yola çıkarak örnekler verir. Kitabın ana fikri, psikoterapinin insanların hayatında önemli bir rol oynayabileceği ve çeşitli zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabileceği yönündedir. Hikaye ise, yazarın kendi yaşamından kesitler içermese de, genel olarak psikoterapinin insan hayatındaki etkilerinin anlatıldığı bir anlatım tarzını benimser. Overall, Carl Jung'un Psikoterapi Pratiği, psikoloji ve psikoterapi alanına ilgi duyanlar için öğretici ve ilham verici bir kaynak olarak öne çıkar.
380
₺290
Kaktüs
41
Retorik.
Aristoteles
Aristoteles tarafından yazılmış Retorik isimli kitabın ana fikri, etkili iletişim ve ikna sanatı üzerine odaklanmaktadır. Kitap, konuşma ve yazı dilinin kullanımı ile ilgili detaylı bir rehber sunarak, insanların düşüncelerini ve duygularını etkilemek için nasıl doğru bir şekilde iletişim kurabileceklerini anlatmaktadır. Hikayesi ise, Aristoteles'in öğrencisi olan Theophrastus'un Retorik üzerine Aristoteles'in derslerini derleyerek kitaplaştırmasıdır. Kitap, günümüzde de hala etkili iletişim ve ikna sanatı üzerine çalışan birçok kişi tarafından başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır.
229
₺90
Yapı Kredi
42
Sarkiyatcilik
Edward W. Said
Edward W. Said'in “Sarkiyatcilik" adlı kitabı, Batılıların Doğu'ya yönelik algılarını ve bu algıların tarih boyunca nasıl şekillendiğini ele almaktadır. Kitapta, Doğu'nun Batı tarafından nasıl "öteki" olarak görüldüğü ve bu algının nasıl siyasi, edebi ve kültürel alanda etkili olduğu tartışılmaktadır. Said, Batılıların Doğu’ya karşı tutumlarının, Doğu kültürüne karşı bir üstünlük kompleksi ve emperyalist bir projenin parçası olduğunu iddia eder. Kitap, bu ön yargılı yaklaşımların nasıl birbirini beslediğini ve Batı'nın Doğu’ya yönelik algısının nasıl değiştirilebileceğini tartışarak, çağdaş dünya için önemli bir eleştirel perspektif sunmaktadır.
416
₺290
Metis
43
Siyah Kugu
Nassim Nicholas Taleb
Nassim Nicholas Taleb tarafından yazılan “Siyah Kugu” isimli kitap, nadir ve beklenmedik olayların insan hayatı üzerindeki etkisini ele alıyor. Kitap, insanların genellikle istatistik ve olasılık hesaplamaları yaparak geleceği tahmin etmeye çalıştıklarını ancak bu hesaplamaların gerçek hayatta sık sık yanıldığını vurguluyor. Taleb, kitapta "siyah kuğu" olarak adlandırdığı beklenmeyen olayların insan hayatını ve dünyayı nasıl etkilediğini örneklerle açıklıyor. Kitap, okuyuculara hayatta beklenmedik olaylara karşı daha hazırlıklı olma fikrini aşılamayı amaçlıyor.
324
₺160
Varlık
44
Spinoza - Bir hakikat İfadesi
Çetin Balanuye
Çetin Balanuye tarafından yazılan Spinoza - Bir hakikat İfadesi isimli kitap, 17. yüzyıl Filozofu Baruch Spinoza'nın hayatını ve felsefesini ele almaktadır. Kitapta, Spinoza'nın Tanrı ve doğa kavramlarına bakış açısı incelenerek, insanın özgürlüğü ve bireyselliği konuları tartışılmaktadır. Yazar, Spinoza'nın felsefesi üzerinden modern dünya ve toplumun eleştirisi yaparak, okuyuculara düşünce provokasyonu sağlamaktadır. Spinoza'nın felsefesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere hitap eden bu kitap, akıcı dili ve derinliğiyle okuyucuların ilgisini çekmektedir.
236
₺120
Ayrıntı
45
Spinoza'nin Sevinci Nereden Geliyor?
Çetin Balanuye
Çetin Balanuye tarafından yazılan “Spinoza'nin Sevinci Nereden Geliyor?” kitabı, filozof Baruch Spinoza'nın felsefesi üzerine odaklanmaktadır. Kitapta, Spinoza'nın hayatı ve düşünceleri incelenirken, özellikle mutluluk, sevgi ve özgürlük gibi temel kavramlar ele alınmaktadır. Balanuye, Spinoza'nın felsefesinin günümüz dünyasında hala geçerli olduğunu ve insanların hayatlarına değer kattığını savunmaktadır. Kitap, okuyuculara felsefi bir bakış açısı sunarken, aynı zamanda Spinoza'nın düşüncelerini anlamak ve uygulamak için pratik öneriler de sunmaktadır.
160
₺80
Ayrıntı
46
Tasin Altindaki El
Nassim Nicholas Taleb
Tasin Altindaki El kitabı Nassim Nicholas Taleb tarafından yazılmıştır. Kitabın ana fikri, belirsizlik ve riskin hayatımızdaki önemini vurgulamaktadır. Kitapta, insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları belirsizliklerin nasıl yönetilebileceği ve risklerin nasıl azaltılabileceği konuları ele alınmaktadır. Hikaye ise, bir finans uzmanının hayatını ve işini etkileyen bir olayı anlatmaktadır. Kitap, okuyuculara belirsizlik ve risk konularında farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.
344
₺130
Varlık
47
Ütopya Distopya
Michael Gordin
Helen Tilley
Gyan Prakash
Michael Gordin, Helen Tilley ve Gyan Prakash tarafından yazılan "Ütopya Distopya" kitabı, insanların hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir çalışmadır. Kitap, ütopyaların ve distopyaların nasıl oluştuğu, neden var oldukları ve toplumlar üzerindeki etkileri hakkında derinlemesine bir analiz sunmaktadır. Yazarlar, farklı yazarların eserlerinden örnekler vererek bu konuları ele alırlar ve okuyuculara ilham verici bir bakış açısı sunarlar. Kitap, dünya üzerindeki toplumsal, kültürel ve siyasi değişimler hakkında düşünen herkes için büyük bir kaynak niteliği taşımaktadır.
312
₺150
Küy
48
Yersiz, Yurtsuz
Edward W. Said
Edward W. Said'ın "Yersiz, Yurtsuz" kitabı, Batı'nın Doğu'ya karşı yaptığı önyargıları ele alır. Kitap, Doğu'nun Batı tarafından sömürülmesi ve kültürel olarak ezilmesi gibi konulara odaklanır. Said, Doğu'nun Batı tarafından gösterilen yanılsamaları ve önyargıları sorgulayarak, Batı'nın Doğu'ya bakış açısını eleştirir. Kitapta yer alan hikayeler ve örnekler, okuyuculara Batı ve Doğu arasındaki kültürel farklılıkları ve çatışmaları anlamalarına yardımcı olur. Overall, "Yersiz, Yurtsuz" Batı ve Doğu arasındaki kültürel farklılıkları anlamak için önemli bir okuma önerisidir.
385
₺265
Metis
49
Yürüme
Oruç Aruoba
Agota Kristof tarafından yazılmış Yürüme adlı kitap, savaşın acımasızlığına ve insan doğasının çelişkilerine odaklanan bir hikaye anlatıyor. İki erkek kardeşin, savaşın ortasında kalmaları ve hayatta kalmak için verdikleri mücadele, okuyucuya insanın dayanıklılığı ve umut dolu bir geleceğe duyulan özlem konusunda derin düşünceler sunuyor. Kitap, eleştirmenler tarafından sarsıcı, ancak zekice yazılmış bir eser olarak değerlendiriliyor.
222
₺110
50
Zaman Yolculuğu
James Gleick
James Gleick'in "Zaman Yolculuğu" kitabı, zaman kavramının insanlık tarihindeki evrimini ele alıyor. Kitapta, zamanın nasıl algılandığı, ölçüldüğü ve kullanıldığına dair farklı görüşler ve teoriler inceleniyor. Gleick, okuyucularını zamanın gizemli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarıyor ve zamanın kavranması için gerekli olan kavramları anlaşılır bir şekilde açıklıyor. Kitap, zamanın evrensel bir kavram olduğunu ve insanlığın bu kavramı anlama çabalarının hala devam ettiğini vurguluyor.
223
₺140
Küy
51
Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı
Robert Pirsig
Robert Pirsig'in “Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı” adlı kitabı, bir baba ve oğlunun Amerika'yı geçerken geçirdikleri yolculuğu anlatır. Kitap, insanların modern dünyada kaybettikleri değerler hakkında bir düşünce deneyimi sunar ve Batı felsefesi ile Doğu felsefesi arasındaki farkı keşfeder. Ana fikri, insanların hayatlarında sahip oldukları şeyleri sorgulamaları, önemli olan şeyleri ön plana çıkarmaları ve hayatlarına anlam katmalarıdır. Kitap, farklı bir bakış açısı sunarak okuyucuları düşünmeye ve hayatlarını değiştirmeye teşvik eder.
₺220
No results from filter

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.