Skip to content
Repozytorium Błędów - zadanie testowe
Share
Explore
Aplikacja 1

icon picker
[iOS] Błędy

Progress:
Completed
Incomplete
(
25
% Zadań zostało ukończonych)
"Aplikacja 1" Błędy iOS
1
To Do
1
Artykuły - niedziałające sortowanie
ID
3
Opis Błędu:
Po kliknięciu ikony sortowania nic się nie dzieje.
In Progress
1
Rejestracja - rozciągnięcie listy państw na całą szerokość ekranu
ID
2
Opis Błędu:
Po kliknięciu w obiekt “Wybierz państwo” lista rozciąga się na całą szerokość ekranu
Waiting For Build
1
Szczegół artykułu - błąd ładowania zdjęcia
ID
4
Opis Błędu:
Po otwarciu artykułu zdjęcie nie zostaje załadowane
Ready For Testing
0
Done
1
Ekran finansów - crash
ID
1
Opis Błędu:
Po przejściu na ekran finansów następuje crash aplikacji

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.