Skip to content
Repozytorium Błędów - zadanie testowe
Share
Explore
Aplikacja 1

icon picker
[Android] Błędy

Progress:
Completed
Incomplete
(
30
% Zadań zostało ukończonych)
"Aplikacja 1" Błędy Android
1
To Do
3
Crash po próbie zalogowania do aplikacji
ID
1
Opis Błędu:
Na ekranie logowania po próbie zalogowania się na konto używając poprawnych danych następuje crash aplikacji
Edycja Moje zgłoszenia - aktywny przycisk “Zapisz” przy braku zmian
ID
6
Opis Błędu:
Podczas edycji zgłoszenia przycisk “Zapisz” jest cały czas aktywny, nawet jeśli nie wprowadziliśmy żadnych zmian. Według specyfikacji podczas edycji zgłoszenia przycisk zapisz pozostanie nieaktywny do momentu wprowadzenia zmian.
Brak ekranu “Informacje o aplikacji”
ID
10
Opis Błędu:
W menu nawigacji brak ekranu “Informacje o aplikacji”
In Progress
2
Ekran “Moje Konto” - nieprawidłowy kolor tła
ID
5
Opis Błędu:
Kolor tła ekranu “Moje Konto” różni się od koloru przedstawionego na Figmie.
Informacje o koncie użytkownika - niemieszczący się adres e-mail
ID
8
Opis Błędu:
Na ekranie “Informacje o koncie” adres e-mail nie mieści się i wychodzi poza ekran
Waiting For Build
1
Literówka w regulaminie aplikacji
ID
2
Opis Błędu:
Punkt 5. regulaminu zawiera literówkę w słowie “koszrty”
Ready For Testing
1
Zakup subskrypcji - błąd połączenia
ID
7
Opis Błędu:
Po wybraniu planu subskrypcji i potwierdzeniu zakupu poprzez kliknięcie przycisku “Potwierdzam” wyświetlony zostaje popup: “Błąd połączenia, coś poszło nie tak”. Subskrypcja nie zostaje aktywowana
Done
3
Nowe ogłoszenie - dodawanie załącznika
ID
3
Opis Błędu:
Po wybraniu pliku załącznika i kliknięcie przycisku “Dodaj” załącznik nie zostaje dodany do ogłoszenia.
Ekran główny - wielokrotne otwarcie popup’u kalendarza
ID
4
Opis Błędu:
Każde kliknięcie ikony kalendarza powoduje otwarcie popup’u kalendarza. Jeżeli użytkownik wcisnął ikonę n razy to n razy trzeba kliknąć (X) w prawym górnym rogu popup’u w celu zamknięcia popup’u
Formularz - brak walidacji pola “Numer”
ID
9
Opis Błędu:
W formularzu w polu numer brak walidacji innych znaków niż cyfry

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.