Share
Explore

Quy Trình Triển Khai Profile Entity (Backlink Social Profile) [Slide]

Tác giả: Võ Việt Hoàng SEO

Giới Thiệu

Bộ slide này cung cấp quy trình chi tiết từng bước để hiệu quả. Tài liệu được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và kiến thức cá nhân, mong nhận được góp ý từ cộng đồng SEO.

Nội Dung

Bước 1: Chuẩn bị thông tin website

Tạo form thu thập thông tin website cần triển khai Profile Entity.
slide-quy-trinh-trien-khai-profile-entity-1.jpg.webp

Bước 2: Tạo và tối ưu Profile Social

Sử dụng mẫu template để tạo tài khoản Profile Social cho website.
Cập nhật đầy đủ thông tin cho từng profile:
Logo
Ảnh bìa
Mô tả
Giới thiệu
Website
Thông tin liên hệ
Đồng bộ thông tin profile lên các mạng xã hội.

Bước 3: Lưu trữ thông tin Profile Social

Lưu trữ thông tin Profile Social bao gồm:
Link Profile
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Lưu trữ thông tin an toàn và bảo mật.

Bước 4: Kiểm tra, tối ưu và stacking Profile Social

Kiểm tra các Link Profile đã tạo.
Stacking Social Profile:
Liên kết các social với nhau.
Thêm chéo bộ link Profile với nhau.

Bước 5: Làm sạch Link và Ép Index

slide-quy-trinh-trien-khai-profile-entity-2.jpg.webp
Làm sạch Link Social Profile đã tạo:
Sử dụng công cụ để làm sạch link Profile Social.
Copy toàn bộ Link Profile qua 1 sheet riêng và xóa toàn bộ liên kết cũ.
Thêm lại liên kết mới.
Ép index link Profile Social:
Kiểm tra lại link profile và ép index bằng Sinbyte hoặc Blog/Web 2.0.

Kết Luận

Triển khai Profile Entity SEO hiệu quả cần thực hiện theo các bước bài bản và khoa học. Hy vọng bộ slide này sẽ giúp ích cho anh chị em SEO trong việc triển khai chiến lược hiệu quả.

Khuyến Khích

Tham khảo thêm các tài liệu về Profile Entity SEO.
Sử dụng Social Profile Entity hợp lý, tránh lạm dụng để không bị spam hoặc bị phạt bởi Google.
Thử nghiệm và điều chỉnh chiến lược phù hợp với website của bạn.

Disclaimer

Bộ tài liệu và slide này được chia sẻ miễn phí với mục đích học tập và tham khảo. Tác giả không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào xảy ra với website của bạn khi áp dụng kỹ thuật này.

Các Tài Liệu Liên Quan Bộ Tài Liệu :

: Gợi ý các mạng xã hội phù hợp để tạo profile.
: Hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin cho từng profile.
: Hướng dẫn trực quan, dễ hiểu giúp bạn thao tác từng bước.
: Lưu trữ tất cả tài liệu liên quan để dễ dàng truy cập và tham khảo.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.