Share
Explore

Солагро

Last edited 169 days ago by Vlad Dmytrenko

Дані для таблиць обміну

Points
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Name
Яма.СГ1
Яма.МРВ_1
Яма.МРВ_2
Бункер.БН_1
Бункер.БН_2
Бункер.БН_3
Секція.С1
Секція.С2
Секція.С3
Секція.С4
There are no rows in this table
RtOpTypes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ProccessId
Name
0
Перекачування
1
Приймання
2
Відвантаження
3
Приймання та відвантаження
4
Очищення
5
Приймання та очищення
6
Очищення та відвантаження
7
Приймання, очищення та відвантаження
8
Сушіння
9
Приймання та сушіння
10
Сушіння та відвантаження
11
Приймання, сушіння та відвантаження
12
Очищення та сушіння
13
Приймання, очищення та сушіння
14
Очищення, сушіння та відвантаження
15
Приймання, очищення, сушіння та відвантаження
There are no rows in this table
RtWrkModes
0
1
2
Name
Автоматичний
Дистанційний
There are no rows in this table
RtEvents
0
1
2
3
4
Name
Перервано
Зупинено користувачем
Перемикання між ємностями
Перемикання типу процесу
There are no rows in this table
Dampers
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Points
Name
Секція.С1
Засувка.ЗЕ_1
Секція.С1
Засувка.ЗЕ_2
Секція.С1
Засувка.ЗЕ_3
Секція.С1
Засувка.ЗЕ_4
Секція.С1
Засувка.ЗЕ_5
Секція.С1
Засувка.ЗЕ_6
Секція.С2
Засувка.ЗЕ_7
Секція.С2
Засувка.ЗЕ_8
Секція.С2
Засувка.ЗЕ_9
Секція.С2
Засувка.ЗЕ_10
Секція.С2
Засувка.ЗЕ_11
Секція.С2
Засувка.ЗЕ_12
Секція.С3
Засувка.ЗЕ_13
Секція.С3
Засувка.ЗЕ_14
Секція.С3
Засувка.ЗЕ_15
Секція.С3
Засувка.ЗЕ_16
Секція.С3
Засувка.ЗЕ_17
Секція.С3
Засувка.ЗЕ_18
Секція.С4
Засувка.ЗЕ_19
Секція.С4
Засувка.ЗЕ_20
Секція.С4
Засувка.ЗЕ_21
Секція.С4
Засувка.ЗЕ_22
Секція.С4
Засувка.ЗЕ_23
Секція.С4
Засувка.ЗЕ_24
Бункер.БН_1
Засувка.ЗЕ_25
Бункер.БН_2
Засувка.ЗЕ_26
Бункер.БН_3
Засувка.ЗЕ_27
Секція.С2
Засувка.ЗЕ_29
Секція.С2
Засувка.ЗЕ_30
Секція.С3
Засувка.ЗЕ_31
Секція.С3
Засувка.ЗЕ_32
Секція.С2
Засувка.ЗЕ_33
Секція.С3
Засувка.ЗЕ_34
Секція.С2
Засувка.ЗВе_11_1
Секція.С2
Засувка.ЗВе_11_2
Секція.С3
Засувка.ЗВе_12_1
Секція.С3
Засувка.ЗВе_12_2
There are no rows in this table

Запитання

Запитання
Відповідь
1
Для формування призначення кінцевої ємності чи секції, потрібний перелік відповідності назв ємностей та секцій
Варіант:
Яма.СГ1
Яма.МРВ_1
Яма.МРВ_2
Бункер.БН_1
Бункер.БН_2
Бункер.БН_3
Секція.С1
Секція.С2
Секція.С3
Секція.С4
Оскільки ми не можемо контролювати, яка з підкатних машин працює, пропоную Яма.МРВ_1 та Яма.МРВ_2 замінити на Яма.МРВ1
2
Готовність структур даних Body для подій які повинна обробляти АСУТП?
3
Вимоги до структур даних Body які передає АСУТП
4
Чи має бути можливість відкриття більше одної засувки при завантаженні секції?
5
Можливість керування засувкою за допомогою відсотка при завантаженні секцій ЗВе-4.1...4.12 ЗВе-5.1..5.12?
6
АСУ повинна формувати та запускати маршрут чи інформуємо про необхідні, а оператор обирає та запускає їх?
7
В залежності від культури буде різний перелік полів для відображення?
Пшениця: клас, вологість, смітна, білок, клейковина.
Кукурудза: клас, вологість, смітна.
Ячмінь: білок, натура.
Соя: протеїн, олійність.
8
Оскільки максимальна довжина поля, яке може бути оброблено Scada, складає 254 символи, пропоную повідомлення 2 розбити на 2 складові (генерувати 2 повідомлення): перше буде містити дані щодо пункту розвантаження, транспорту, ваги та культури; друге - щодо пункту розвантаження та результатів лабаналізу.
There are no rows in this table

План автоматизації

Монтаж камер розпізнавання (BK-SA).
Підключення камер розпізнавання на СРА, СРВ, СПА та вагах (BK-SA).
Визначення переліку задач для ролей складу (виконано) (GS-SA).
Задача реєстрації розвантаження вагонів (мобільний клієнт) (реалізовано) (GS).
Задача реєстрації завантаження автомобіля СПА, СРВ(мобільний клієнт) (GS).
Задача реєстрації розвантаження автомобіля (мобільний клієнт) (GS).
Інтеграція 1С – АСУТП:
Інтеграція БВ в АСУТП (PE);
Передача призначення секцій (силосів) в АСУТП на СРВ та СРА (GS-PE);
Передача культури, даних ЛА та ТЗ в АСУТП (GS-PE);
Передача кінцевої точки маршруту для визначення складу розвантаження в 1С (GS-PE);
Передача даних бункерних вагів в 1С (GS-PE);
Передача події закінчення відвісу на БВ в 1С (GS-PE);
Передача відсотку відкриття заслонок при прийомі на склад в 1С (погодити) (GS-PE);
Передача відсотку відкриття заслонок при відвантаженні зі складу в 1С (GS-PE);
Передача подій на заслонках бункерів відвантаження (GS-PE);
Розгортання тестової платформи (GS-PE-SA).
Тестування процесів в тестовому середовищі (GS-PE-SA).
Впровадження силосного обліку на складі ТЮ (GS-SA).
Навчання користувачів (GS-PE-SA).
Дослідна експлуатація (GS-PE-SA).

Структура бази даних обміну

Для обміну даними ExchangeEvents:
Id (integer) – первинний ключ, ідентифікатор запису.
GeneratedTime (datetime) – час виставлення події.
InitiatorSystem (integer) – система-ініціатор події (1 – подія виставлена 1С (обробляється АСУТП), 2 – подія виставлена АСУТП (обробляється 1С)).
EventType (integer) – тип події (1 – Призначення секцій (силосів) ТЗ; 2 –Поточна культура на розвантаженні та дані по транспортному засобу і лабаналізу; 3 – кінцева точка маршрута при розвантаженні; 4 – передача даних з вагів; 5 – закінчення порції на вагах; 6 – ступінь (період) відкриття заслонок на прийом; 7 – ступінь відкриття заслонок на відвантаження; 8 – стан заслонок на бункерах відвантаження (подія початку/завершення завантаження в автомобіль), остаточний перелік всіх типів подій треба визначити)
Body (varchar(max)/JSON) – поле, яке містить у JSON-форматі всі дані обміну (формат JSONу для кожного типу обміну треба визначити окремо).
Processed (boolean) – ознака того, що подія успішно оброблена відповідною системою.
ProcessedTime (datetime) – час обробки події.
При виставленні події система-ініціатор заповнює поля 1-5, при обробці події система-обробник заповнює поля 6-7.
Для фіксації помилок EventsErrorLog:
Id (integer) – первинний ключ, ідентифікатор запису.
EventId (integer) – посилання на подію.
ProcessorSystem (integer) – система-обробник події (1 – 1С, 2 – АСУТП).
Text (varchar(250)) – текст помилки.
ProcessedTime – час фіксування помилки.
При виникненні помилки обміну система-обробник має заповнити дані в таблиці помилок для подальшого аналізу та виправлення помилки.

photo_5474163662928334423_y.jpg

Структура об'єктів Body


Вимоги роботи до АСУТП

Скидання порції на вагах при вимиканні маршруту


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.