Share
Explore

potlač na tričko
ZADANIE č.1 :

„Nádej ďaleko od domova“

Popis témy: Vytvorte grafiku na tričko, ktorá zobrazuje silu začlenenia utečencov do našej spoločnosti. Tričká s najlepším návrhom sa budú predávať na podporu vysídlených ľudí na celom svete.
Odkaz na súťaž:


Predmet: Grafický dizajn digitálnych médií
Trieda: II.G, I.GPM, II.GPM, IV.G
Vyučujúci: Mgr. Viktória Sabadošová
Program/Materiál/Pomôcky: Adobe Illustrator
Dátum zadania: 11.9.2023
Dátum odovzdania:

27.9.2023

Kritéria hodnotenia:

a) Vaša tvorba sa bude hodnotiť na základe kreatívneho prístupu a ako efektívne ste uchopili hlavné posolstvo.

b) Neváhajte nakresliť aj abstraktnejšie návrhy.

c) Formátoch .pdf, grafika v krivkách, zjednodušené krivky pripravené na tlač, farebný režim CMYK, rozmer A4
e) Mockup s ukážkou ako bude grafika na tričku vyzerať + ukážka mockup na taške a mikine
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.