Share
Explore

Ngành Marketing là gì?

Marketing là gì?” không được xác định bằng một khái niệm duy nhất mà thuật ngữ này được giải thích dưới nhiều quan điểm khác nhau. Theo Philip Kotler, người được mệnh danh là cha đẻ ngành Marketing hiện đại, ông nêu cụ thể khái niệm Marketing như sau:
“The science and art of exploring, creating, and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. Marketing identifies unfulfilled needs and desires. It defines, measures and quantifies the size of the identified market and the profit potential”
Được tạm dịch là:
“Marketing là khoa học và nghệ thuật tạo ra giá trị, truyền thông và phân phối những giá trị đó nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu để khai thác lợi nhuận tối ưu.” Như vậy, Marketing chính là cầu nối khắng khít giữa doanh nghiệp với khách hàng mục tiêu.
Theo nhiều tài liệu, định nghĩa marketing còn được giải thích về mặt cấu trúc:
- “Market”: là “cái chợ” hay có thể hiểu là “thị trường”. Đây là một mắt xích quan trọng trong khâu lưu thông hàng hóa, là gặp gỡ giữa người mua và người bán.
- “ing” hậu tố chỉ các sự vật, sự việc đang tiếp diễn: mang ý nghĩa sự vận động của thị trường một vòng tuần hoàn, nó hoạt động liên tục và không có kết thúc.

Marketer là gì?

Marketer là người chịu trách nhiệm quảng bá sản phẩm hay dịch vụ của một doanh nghiệp. Họ tìm ra các chiến lược có thể thúc đẩy doanh số bán hàng và lợi nhuận đồng thời đảm bảo các chiến lược này phù hợp với nhu cầu khách hàng cũng như thị trường. Bây giờ chúng ta đã biết Marketer là ai, hãy cùng CareerBuilder xem nhân viên marketing là gì?

Ngành Marketing là gì?

Để đáp ứng nhân sự cho thị trường lao động trong lĩnh vực marketing, nhiều trường đại học/cao đẳng đã mở ngành Marketing. Các bạn sinh viên chuyên ngành này sẽ được cung cấp các kiến thức tổng quan về marketing như:
- Marketing là gì? Các mảng trong marketing
- Nghiên cứu thị trường
- Tìm hiểu về marketing và chiến lược tiếp thị
- Định vị thương hiệu
- Phân tích độ cạnh tranh
- Hoạch định ngân sách marketing
- Đo lường hiệu quả chiến dịch

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.