Share
Explore

icon picker
TRANG THÔNG TIN LỚP

SỔ ĐẦU BÀI LỚP 3C

THÁNG 1 /2024
0ÔN TẬP HKI

image.png

TIẾNG VIỆT

CHINH TA - DOC HIEU.pdf
227.7 kB
ĐỌC THÀNH TIẾNG K3 HKI- 23-24.pdf
845 kB
BAI TAP DOC HIEU 1- 2.pdf
261.3 kB
ÔN TẬP LÀM VĂN.pdf
1.2 MB
MỘT SỐ BÀI LÀM VĂN THAM KHẢO.pdf
210.8 kB
ÔN TẬP LÀM VĂN.png
CÔNG NGHỆ


CÔNG NGHỆ

ÔN TẬP CÔNG NGHỆ HKI 23- 24 ( BÀI 1).pdf
190.3 kB
ÔN TẬP CÔNG NGHỆ HKI 23- 24 (BÀI 2).pdf
257.3 kB
ÔN TẬP CÔNG NGHỆ HKI 23-24 (BÀI 3).pdf
230.4 kB


TOÁN

TOÁN HKI 2024.pdf
210 kB
ON TAP TOAN THI HKI 2024 BAI 2 org ex.pdf
148 kBWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.