Share
Explore

Các bước đơn giản để thiết lập nhạc chuông miễn phí trên điện thoại

iphone-ringtone.jpg

Để thiết lập nhạc chuông miễn phí trên điện thoại, bạn có thể làm theo các bước đơn giản sau:
về điện thoại của bạn.
Mở ứng dụng cài đặt trên điện thoại.
Tìm và chọn "Âm thanh" hoặc "Nhạc chuông" trong danh mục cài đặt.
Chọn "Nhạc chuông" để vào phần cài đặt nhạc chuông.
Chọn "Thêm nhạc chuông" hoặc "Thay đổi nhạc chuông" để chọn nhạc chuông mới.
Tìm và chọn nhạc chuông mà bạn đã tải về.
Chỉnh sửa các thiết lập nhạc chuông, bao gồm âm lượng và cài đặt khi nào nhạc chuông sẽ phát.
Lưu lại các thiết lập nhạc chuông mới.
Kiểm tra nhạc chuông mới bằng cách gọi điện cho điện thoại của bạn.
Lưu ý: Quy trình cài đặt nhạc chuông có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của điện thoại. Nếu bạn không tìm thấy tùy chọn cài đặt nhạc chuông trên điện thoại của mình, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.
>>> Xem thêm:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.