คู่มือเริ่มต้นสายงาน Software

icon picker
QA (Quality Assurance)

Collaborators:
@Beau Jumpbox

คิดว่าน่าจะดึงข้อมูลจาก

สายงานนี้ทำอะไร?

การทดสอบซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด
การสร้างแผนการทดสอบ
การสื่อสารกับทีมพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา

ฐานเงินเดือน?

฿20,000 - ฿80,000+ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และบริษัท)

ทักษะที่จำเป็น? (Skill Mapping)

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์
ความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบ
ทักษะการคิดแบบคริติคอล

เปรียบเทียบอาชีพต่างๆ ในสายงาน

QA Manual Tester: ทำการทดสอบโดยไม่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
QA Automation Tester: ใช้เครื่องมือในการทำการทดสอบอัตโนมัติ
QA Lead: นำทีม QA และตั้งเป้าหมายการทดสอบ

แหล่งการเรียนรู้

Community Groups, Facebook Page
QA Thailand Community
Automation Testing Thailand
Testers in Thailand

เปรียบเทียบเทคโนโลยีและเครื่องมือในสายงาน

Manual Testing Tools: Jira, Redmine
Automation Tools: Selenium, Appium, JUnit
CI/CD Tools: Jenkins, Travis CI

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรเริ่มจากการทดสอบแบบไหนก่อนระหว่าง Manual และ Automation? (Should I start with manual or automation testing?)
ภาษาการเขียนโปรแกรมใดที่ดีสำหรับการพัฒนาสคริปต์การทดสอบอัตโนมัติ? (Which programming language is best for developing automation test scripts?)
คืออะไรคือมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์? (What are software testing standards?)
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.