คู่มือเริ่มต้นสายงาน Software

icon picker
Mobile Developer

Collaborators:

คิดว่าน่าจะดึงข้อมูลเพิ่มจากนี้ได้ครับ

สายงานนี้ทำอะไร?

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือทั้งแบบ iOS และ Android
การทดสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
การทำงานร่วมกับทีม UI/UX ในการออกแบบและปรับปรุงแอป

ฐานเงินเดือน?

฿25,000 - ฿120,000+ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และบริษัท)

ทักษะที่จำเป็น? (Skill Mapping)

ความชำนาญในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Swift (iOS), Kotlin/Java (Android)
ความรู้เกี่ยวกับ frameworks เช่น Flutter, React Native สำหรับการพัฒนาแอปแบบ cross-platform
ความรู้ในการใช้เครื่องมือทดสอบและ debug แอป

เปรียบเทียบอาชีพต่างๆ ในสายงาน

iOS Developer: ทำงานเฉพาะกับการพัฒนาแอปบน iOS
Android Developer: ทำงานเฉพาะกับการพัฒนาแอปบน Android
Cross-Platform Developer: พัฒนาแอปที่ทำงานได้ทั้งบน iOS และ Android

แหล่งการเรียนรู้

Community Groups, Facebook Page
Thai Mobile Developer Community
iOS Developer Thailand
Android Developer Thailand

เปรียบเทียบเทคโนโลยีและเครื่องมือในสายงาน

Native Development: Swift (iOS) vs Kotlin (Android)
Cross-Platform Tools: Flutter vs React Native vs Xamarin
Testing Tools: Xcode Instruments (iOS) vs Android Studio Profiler (Android)

คำถามที่พบบ่อย

ควรเริ่มต้นสายงานนี้ด้วยภาษาการเขียนโปรแกรมใด? (Which programming language should I start with for this profession?)
การพัฒนาแอปแบบ native กับ cross-platform มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร? (What are the pros and cons of native vs. cross-platform development?)
ฉันควรเรียนรู้เครื่องมือใดเพื่อช่วยในการทดสอบแอปของฉัน? (Which tools should I learn to help test my app?)
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.