คู่มือเริ่มต้นสายงาน Software

icon picker
Frontend Developer

Collaborators:
@Phoomparin Mano
@Wittawat Karpkrikaew

คิดว่าน่าจะเอาจากนี้ได้เลยครับ

สายงานนี้ทำอะไร?

การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
การทำงานร่วมกับทีม Backend Developer เพื่อเชื่อมต่อ API และฐานข้อมูล
การปรับปรุงและทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์เพื่อการแสดงผลที่ดีที่สุด

ฐานเงินเดือน?

฿20,000 - ฿70,000 ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และบริษัท)

ทักษะที่จำเป็น? (Skill Mapping)

ความชำนาญในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น JavaScript, HTML, CSS
ความรู้เกี่ยวกับเฟรมเวิร์ก เช่น React, Vue.js, Angular
ความสามารถในการใช้เครื่องมือด้านการออกแบบ เช่น Figma, Adobe XD

เปรียบเทียบอาชีพต่างๆ ในสายงาน

UI Engineer
Frontend Developer

แหล่งการเรียนรู้

Community Groups, Facebook Page
Thai Frontend Developer Community
Web Developer Thailand
React Developer Thailand

เปรียบเทียบเทคโนโลยีและเครื่องมือในสายงาน

JavaScript Libraries: React vs. Vue.js vs. Angular
Design Tools: Figma vs. Adobe XD vs. Sketch
Version Control: Git vs. Mercurial

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรเริ่มต้นสายงานนี้ด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใด? (Which tools or technologies should I start with for this profession?)
ภาษาการเขียนโปรแกรมไหนที่เหมาะสมสำหรับ Frontend Developer มือใหม่? (Which programming language is suitable for a beginner Frontend Developer?)
แหล่งเรียนรู้ใดบ้างที่น่าสนใจสำหรับ Frontend Developer? (What are the recommended learning resources for Frontend Developers?)
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.