คู่มือเริ่มต้นสายงาน Software

icon picker
Data & AI

Collaborators:
@Phoomparin Mano

คิดว่าน่าจะดึงข้อมูลเพิ่มจาก

สายงานนี้ทำอะไร?

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุป insight และแนวโน้ม
การสร้างและฝึกฝนโมเดล AI และ Machine Learning
การใช้ AI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจ

ฐานเงินเดือน?

฿30,000 - ฿150,000+ ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และบริษัท)

ทักษะที่จำเป็น? (Skill Mapping)

ความชำนาญในภาษาการเขียนโปรแกรม เช่น Python, R
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ความชำนาญในเครื่องมือ Machine Learning เช่น TensorFlow, PyTorch

เปรียบเทียบอาชีพต่างๆ ในสายงาน

Data Scientist
Data Engineer
Data Analyst

แหล่งการเรียนรู้

Community Groups, Facebook Page
Thai Data Scientist Community
AI & Machine Learning Thailand
Deep Learning Thailand

เปรียบเทียบเทคโนโลยีและเครื่องมือในสายงาน

Machine Learning Frameworks: TensorFlow vs. PyTorch vs. Scikit-learn
Data Visualization Tools: Tableau vs. Power BI vs. Matplotlib
Data Processing: Apache Spark vs. Hadoop

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรเริ่มต้นสายงานนี้ด้วยภาษาการเขียนโปรแกรมใด? (Which programming language should I start with for this profession?)
ความแตกต่างระหว่าง Data Scientist และ Machine Learning Engineer คืออะไร? (What's the difference between a Data Scientist and a Machine Learning Engineer?)
ควรศึกษาแหล่งข้อมูลใดบ้างเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง AI และ Data? (What are the recommended resources to learn about AI and Data?)
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.