Share
Explore

Các Bố Cục Lũa Và Đá Trong Bể Thủy Sinh Siêu ẤN TƯỢNG

Bố cục lũa và đá là yếu tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp và tính thẩm mỹ cho bể thủy sinh. Đặt lũa và đá trong bể không chỉ đảm bảo nhu cầu ẩn nấp và di chuyển của cá, tôm tép mà nó còn mang lại cho bể một chiều sâu, điểm nhấn và tính độc đáo. Với sự kết hợp hài hòa giữa lũa và đá, bể thủy sinh sẽ trở nên sống động và thu hút hơn.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.