Share
Explore

Cách Tăng PH Cho Hồ Cá Ổn Định Nhất

PH trong hồ thủy sinh nhà bạn có sự thay đổi và làm ảnh hưởng đến các động vật thuỷ sinh như cá sinh trưởng, nhiều người lo lắng và bất an khi găp phải tình trạng này. Có nhiều cách tăng PH cho hồ cá và giảm PH cho hồ cá tùy trường hợp khác nhau mà ta có thể áp dụng việc điều chỉnh độ PH. Cùng tìm hiểu cách giảm, tăng PH cho hồ cá thủy sinh ngay dưới đây nhé!

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.