Share
Explore

Cách Sắp Xếp Bố Cục Lũa Và Đá Phù Hợp Với Bể Thủy Sinh

Bố cục lũa và đá không còn là một khái niệm xa lạ đối với dân chơi thủy sinh, khi thực hiện một bố cục lũa và đá cho bể thủy sinh, chúng ta thường phân vân khi lựa chọn lũa và đá làm vật liệu cho bố cục hồ thủy sinh của mình. Liệu hai loại vật liệu này có vai trò gì khi thực hiện bố cục hồ thủy sinh, cùng tìm hiểu sâu hơn ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.