Share
Explore

icon picker
Eclipse

I. Hướng dẫn chuẩn bị
1. Khởi động Genlogin
Bước 1: Mở phần mềm Genlogin lên. Vào mục “Profiles
Bước 2: Tìm theo tên của mình
Bước 3: Sort lại cột tên theo thứ tự từ thấp lên cao. (Việc sắp xếp này để tránh nhầm lẫn trong quá trình làm việc.)
Ví dụ: Sau khi tìm và sắp xếp theo từ khoá “Myanh” sẽ được như hình bên dưới:
image.png

Bước 4: Đi từng profile, click vào “Start” button màu xanh để mở trình duyệt Genlogin của profile đó
image.png
2. Các bước kiểm tra
Bước 1: Kiểm tra lại tài khoản ví MetaMask đã khớp với tài khoản genlogin profile chưa ?
Đảm bảo ví MetaMask đang chọn tài khoản giống với tài khoản của profile vừa mở. Nếu không giống thì phải chuyển lại cho giống.
Ví dụ:
Đúng tài khoản: Myanh001 & Account1
image.png
Sai tài khoản: Myanh001 & Account2
image.png

Bước 2: Kiểm tra lại tài khoản ví Salmon đã khớp với tài khoản genlogin profile chưa ?
Đảm bảo ví Salmon đang chọn tài khoản giống với tài khoản của profile vừa mở. Nếu không giống thì phải chuyển lại cho giống.
Bước 2.1: RECOVER ACCOUNT
Mở ví Salmon bằng cách click vào biểu tượng ví Salmon trên trình duyệt
Chọn “RECOVER ACCOUNT”
image.png
Bước 2.2:
Chọn ĐÚNG “Secret Recovery Phrase” theo từng profile.
image.png
Copy và Paste vào ví
image.png
Đặt mật khẩu (chú ý đặt mật khẩu dễ nhớ, vd: 12345678)
image.png
image.png
Bước 3: Kiểm tra và đảm bảo ví Salmon có đủ ETH
Chuyển sang mạng “Eclipse Testnet
Xem có hiển thị tiền và số ETH không
image.png

3. Chuyển ETH từ MetaMask => Salmon
Bước 1: Truy cập đường dẫn:
Bước 2: Mở ví MetaMask lên, đảm bảo đúng account, đúng profile. Chọn sang “Sepolia test network”. Click vào chữ “Not Connected
image.png
Bước 3: Một cửa sổ nhỏ sẽ hiện lên. Chọn đúng account theo profile và ấn “Connect”
image.png
image.png
Khi connect thành công, địa chỉ ví MetaMask sẽ tự động được điền vào ô đầu tiên như hình trên.
Bước 4: Điền số lượng ETH (mặc định là 0.0015) muốn chuyển và địa chỉ ví Salmon tương ứng để chuyển.
Chú ý, điền đúng địa chỉ ví theo thứ tự account tương ứng với ví MetaMask.
image.png
image.png
image.png


II. Thực hiện các nhiệm vụ
1. Kết nối ví Salmon trên sàn test của sản phẩm
Bước 1: Truy cập địa chỉ:
Bước 2: Kết nối ví Salmon.
CHÚ Ý: Phải kết nối đúng ví Salmon tương ứng với profile hiện tại
image.png
image.png
image.png
2. Nhận ETH và USDC
image.png
3. Thực hiện BUY
Bước 1: Truy cập đường dẫn: trên profile genlogin tương ứng
Bước 2: Đảm bảo đã connect đúng ví Salmon cho profile hiện tại
Bước 3: Trên menu ngang trên cùng chọn “TRADE
Bước 4: Ở mục Market, chọn “ETH/USDC”
Bước 5: Ở khu vực bên phải, chọn “BUY”
Bước 6: Điền thông tin để thực hiện buy:
Price: nhập 4000
Size: nhập 0.0001
Bước 7: Bấm “Buy ETH” để tiến hành giao dịch. Nếu lỗi thì bấm lại.
image.png
4. Thực hiện SELL
Bước 1: Truy cập đường dẫn: trên profile genlogin tương ứng
Bước 2: Đảm bảo đã connect đúng ví Salmon cho profile hiện tại
Bước 3: Trên menu ngang trên cùng chọn “TRADE
Bước 4: Ở mục Market, chọn “ETH/USDC”
Bước 5: Ở khu vực bên phải, chọn “SELL
Bước 6: Điền thông tin để thực hiện sell:
Price: nhập 4000
Size: nhập 0.0001
Bước 7: Bấm “Sell ETH” để tiến hành giao dịch. Nếu lỗi thì bấm lại.
image.png
5. Thực hiện MINT
Bước 1: Truy cập đường dẫn: trên profile genlogin tương ứng
Bước 2: Đảm bảo đã connect đúng ví Salmon cho profile hiện tại
Bước 3: Trên menu ngang trên cùng chọn “MINT TOKEN
Bước 4: Bấm “Mint” để thực hiện hành động mint token. Lưu ý ko cần phải đợi kết quả vì bước này chạy khá lâu.
image.png
6. Thực hiện SWAP
Bước 1: Truy cập đường dẫn trên profile genlogin tương ứng
Bước 2: Nếu site báo lỗi thì bỏ qua. Nếu không lỗi thì tiến hành connect tới ví Salmon
image.png
Bước 3: Nhận Testnet USD
image.png
Bước 4: Thực hiện Trade
image.png
7. Thực hiện TRANSFER
Bước 1: Mở ví Salmon trê profile genlogin tương ứng
Bước 2: Chọn mạng “Eclipse Testnet” và Bấm “SEND”
image.png
Bước 3: Nhập địa chỉ ví Salmon khác và bấm next (ví dụ ví Salmon 001 có thể gửi cho ví Salmon 002, ví gửi nên là ví hiện tại +1 để tránh trùng)
image.png
Bước 4: Nhập số lượng (0.0001) và bấm comfirm cho đến khi complete.
image.png
image.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.