Share
Explore

Cách điều chỉnh DPI trên điện thoại Samsung Galaxy S21 FE

Nếu bạn không hài lòng với DPI mặc định của máy khi sử dụng điện thoại Samsung, bạn có thể tự điều chỉnh mật độ điểm ảnh để giúp hiển thị nội dung tốt hơn. DPI của Samsung và Android đều tương tự. Bạn có thể thực hiện nhanh chóng bằng cách sử dụng hướng dẫn sau đây.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.