Share
Explore

PŘEHLED ZBOŽÍ


Přehled zboží
0
Název zboží
Požadováno
Skutečnost
Notes
Zakoupit
Column 6
1
rohlík
10
10
Zakoupit
0
Zakoupeno
2
houska
6
6
Zakoupit
0
Zakoupeno
3
jablka
4
4
Zakoupit
0
Zakoupeno
4
hrušky
3
10
Zakoupit
0
Zakoupeno
There are no rows in this table

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.