Share
Explore

icon picker
Vad fan får jag då?

Maximal ersättning och hur det slår mot ditt elpris

Vad är din nätkostnad (normalt, 0,60kr/kWh inkl skatter och moms):
000
0.6
kr/kWh
Vad är din elhandelskostnad, i snitt?
0000
0.44
kr/kWh
Du betalar då
-648
kr för att göra av med 2000kWh istället för 700. Om talet är negativt så FÅR du pengar.

Graf min/max kostnad vid olika förbrukningar
1

Din egen förbrukning och dess kostnad

Din förbrukning för en månad (t.ex december 2021 eller prognos för januari eller februari 2022):
0000
1208
kWh
Din kostnad blir då
1256.32
kr exklusive stöd
Ditt stöd blir
500
kr och kostnad inklusive stöd blir
756
kr
Om vi antar att regeringen menar allt per enskild månad skulle ersättningstrappan och din kostnad se ut såhär, ditt beräknade stöd markerat med rött. Notera att om du är nära nästa “steg” i trappan kan det löna sig att förbruka mer.
Ersättningstrappan
1

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.