Skip to content
CRM
Share
Explore
Lead / Deals

icon picker
Source

Source
Name
Year
Đầu mối
Tổ chức
Sale Stage
Link
Direct
1
Gói custom Tour 360 Azbil cho Chris O’ Grady
2023
Panoee
Fail
Partnership
2
Chương trình KM Inax
2023
CMC TS
Anh Dũng CMC
Lixil
Fail
Phase 2 Medlatec
2023
CMC TS
Anh Dũng CMC
Medlatec
Contract
Referral
103
Làm flipbook VNA
2023
Anh Dũng CMC
Fail
Website Lumiere (TOP)
2023
mr. Phán (Masterise)
Complete
Sun Hospital
2023
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
Sun Group
Fail
Cải tổ hệ thống bán vé Sun World
2023
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
Sun Group
Contract
Website bán xe Wuling
2023
mr. Đạt (ex MKT VinFast)
TMT
Payment
Website Sun World
2023
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
Sun World
Payment
Global Expo
2023
Anh Dũng CMC
CMC
Fail
Hệ thống bTaksee
2023
Anh Dũng CMC
Fail
Triển lãm 30 năm MBF
2023
Chị Bảo Ban CNTT
mr. Giang BU Smart Travel MBF
Ban CNTT MBF
Complete
Mall OK - Máy lọc nước
2023
Anh Dũng CMC
Mall OK
Fail
Gói Website Sơn Hà Spice & Flavour
2023
Sơn Hà Spice
Fail
Dự án BambooCare PVI
2023
CMC ENT
mr. Linh CMC ENT
Pending
Website Hồng Ngọc
2023
mr. Nhân
Anh Dũng CMC
CMC
Payment
Dự án Siêu Việt
2023
Anh Dũng CMC
Fail
App VinUni
2023
mr. Thắng SA VinFast
mrs. Hải BA
VinUni
Contract
Dự án số hoá VR sở du lịch
2023
Anh Dũng CMC
GB
Fail
Website Thaigroup (mr. Trung SGR giới thiệu)
2023
Nguyễn Đức Trung
Thaigroup
Fail
Web360 & chụp ảnh 360 Kontum
2023
mr. Bùi Anh (VNPT)
VNPT
Fail
Website Masterise
2023
mr. Phán (Masterise)
Masterise
Complete
Website Nguyen Le / Nguyễn Lê
2023
mr. Duy SGR
Acceptance
Bảo tàng Bảo Việt
2023
Bảo Việt
Pending
Website Khuyến mại Inax
2023
Anh Dũng CMC
Lixil
Fail
Website Phú Quốc SGR (visitphuquoc)
2023
Anh Dương (Max)
Sun Group
Develop
Xây dựng Website
2022
Anh Dương (Max)
Meddental
Fail
Xây dựng website Bếp Lê Phan
2022
Bếp Lê Phan
Fail
Website công viên di sản medlatec
2022
Medlatec
Fail
Giải pháp CDP Medlatec
2022
Medlatec
Fail
Trang tin Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
2022
Fail
Booking Quảng cáo toàn diện
2022
Fail
Landing Sun World - Kiss The Star
2022
Complete
Meyhome Phú Quốc
2022
Fail
VR360 Showroom Thiết bị nhà bếp
2022
Fail
Xây dựng website cho Shophouse
2022
Nguyễn Đức Trung
Fail
Gói VR Lạng Sơn + Thanh Hoá + Huế
2022
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Pending
Website EVN Finance
2022
EVN
Fail
Triển lãm Bảo Việt Sao Việt
2022
Anh Dũng CMC
mr. Bình Comlink
mrs. Toản Bảo Việt
Bảo Việt
Complete
Cổng thông tin CĐS 4.0
2022
Trần Văn Hà
TT CNTT MobiFone
Fail
Amber Exchange
2022
Complete
Website anh Báu (OCD)
2022
mr. Báu
OCD
Complete
Xây dựng website Sun Group
2022
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
Sun Group
Complete
Sun Beauty Onsen
2022
Sun Group
Complete
Website Hòn Thơm Paradise
2022
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Sun La Fiesta
2022
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Landing SG Iconic
2022
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Payment
Gói Dung nhờ
2022
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
Nền tảng MobiFone eWork
2022
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
Nền tảng triển lãm ảo mobifone
2022
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
Health Care / Health Park
2022
Complete
MobiFone Kinh doanh Online (Marketplace) + MBF Meeting
2022
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
Website Amber Capital
2022
Amber
Complete
Sun Festival Avenue (SFA)
2022
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Landing Hệ sinh thái Đà Nẵng
2022
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Xây dựng website Sun Property
2022
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
Sun Group
Acceptance
Website Sun Air
2022
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
Sun Group
Complete
Website Legacy Garden
2022
Complete
Amber Asset
2022
Amber
Complete
Xây dựng app MobiEvent
2022
Anh Đức
TT CNTT MobiFone
Complete
Gói xử lý Hoá đơn ECM
2022
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
Sun Felicity
2022
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Sunneva Island
2022
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Hanoi Cat
2022
Anh Dũng CMC
Hanoicat
Complete
Sun Secret Valley
2022
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Gói dựng Tour 360 Yên Phong
2022
Anh Dũng CMC
Fail
Gói Tour 360 VTVLive
2022
mr. Giang BU Smart Travel MBF
Fail
Thầu Web Medlatec phase 1
2022
Anh Dũng CMC
Medlatec
Fail
Website TMĐT tt
2022
Fail
Re-design website
2022
SCTV
Fail
Sàn giao dịch Phái sinh
2022
Anh Quyết IT Amber
Fail
DTJ - chị Nhung
2022
chị Nhung CEO
Fail
Gói eCommerce Phú Quốc (Kiss The Star B2C)
2022
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
Sun Group
Acceptance
Cổng thông tin du lịch MobiFone
2022
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
VR/AR Nhà tù Hoả Lò
2022
mr. Giang BU Smart Travel MBF
Fail
Gói VR/AR 30 điểm / 9 CTKV MobiFone
2022
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Pending
MobiFone CRM (CBS)
2022
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Fail
VR Chùa Đôi Hồi
2022
Complete
Website tư vấn luật (anh Thắng định cư)
2022
mr. Thắng định cư
Fail
Website a Đại - Step
2022
Anh Dũng CMC
Fail
Meliá Nha Trang
2022
Complete
Gói a Linh nhờ - AI chat bot
2022
Anh Dư Thái Hùng
Complete
UI/UX Sổ tay Đảng Viên & ERP
2022
Hà Viễn Dương
TT CNTT MobiFone
Payment
Xây dựng hệ thống quản trị sân Golf
2021
mr. Thắng SA VinFast
Nanotech
Complete
BĐS Sài Gòn chị Tâm (Swiss)
2021
Complete
Nền tảng eCabinet
2021
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Acceptance
Nền tảng Informa eDirectory
2021
Anh Dũng CMC
CMC TS
Informa
Complete
Nền tảng Smart Travel
2020
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
Xây dựng (các) Website Astec
2020
Anh Đức Astec
Astec
Complete
Gói nâng cấp website SGR & hệ thống Nam Phú Quốc
2020
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Giải pháp kiểm soát ra vào
2020
Anh Đỗ Hoàng Hải
Flamingo
Complete
Dự án 4 Landing page Hillside
2020
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Xây dựng video Astec
2020
Anh Đức Astec
Astec
Complete
Gói nội dung VR/AR Thanh Hoá
2020
TT CNTT MobiFone
Complete
Xử lý hoá đơn MobiAI
2020
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
Website Riverbay
2020
Complete
Thiết kế UI/UX Softmaster
2020
Anh Đỗ Hoàng Hải
Digicore
Complete
TLG Property
2020
TLG
Complete
Website Marina Town
2020
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Website Aryiana Land
2020
Complete
Website Thanh Hoá Boulevard
2020
Nguyễn Đức Trung
Sun Group
Complete
Website Global Invest
2020
Complete
4 Website Informa
2020
Informa
Complete
Gói mua hộ Base
2020
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
Dựng 360 Phú Thọ
2020
Complete
Website Vinataba
2020
mr. Nguyễn Đức Quỳnh
TT CNTT MobiFone
Complete
Upsale
12
Gói vẽ 3D Triển lãm Quảng Bình
2023
Complete
Nền tảng Smart Travel
Gói nâng cấp Cổng thông tin Nam Định
2023
Anh Dư Thái Hùng
TT CNTT MobiFone
Complete
Cổng thông tin du lịch MobiFone
Gói bảo trì Astec
2023
Astec
Pending
Xây dựng (các) Website Astec
Export offline 4 Tour MobiFone
2023
TT CNTT MobiFone
Fail
Nền tảng Smart Travel
(Các) Website cho Đại lý Wuling
2023
mr. Đạt (ex MKT VinFast)
TMT
Pending
Website bán xe Wuling
Gói nâng cấp bảo tàng Sao Việt
2023
Comlink
Anh Dũng CMC
Bảo Việt
Complete
Triển lãm Bảo Việt Sao Việt
PL1 nâng cấp quản lý sân Golf
2022
Nanotech
Complete
Xây dựng hệ thống quản trị sân Golf
Nâng cấp hệ thống website Informa eDirectory
2022
Informa
Complete
Nền tảng Informa eDirectory
Chức năng popup Gran Melia nha trang
2022
Vega
Complete
Focus Media - Thêm ngôn ngữ
2022
Complete
Ori Garden phát sinh
2022
Complete
Nâng cấp Kết nối MobiFone (Gem V2)
2020
MobiFone
Complete
Upwork
1
Pimcore Anders
2024
Fail
41
Job 360 James
2024
Contract
Job Website EV (Huyền Anh)
2024
Contract
Job DAM Canifa
2024
Pending
Job Website Nông sản TOT
2024
Contract
Website MobiFone CBS
2024
TT CNTT MobiFone
Quotation
Gói remake UI MobiFone CRM
2024
TT CNTT MobiFone
New
Landing Kiss of The Sea
2024
Sun Group
Contract
(Tri thức trẻ) Tour 360 Đình Chèm
2024
New
(Tri thức trẻ) Tour 360 Bạch Mã
2024
Quotation
Gói nâng cấp Smart Travel VR
2024
TT CNTT MobiFone
Contract
Website Haven Nest Retreat
2024
New
Gói VR MobiFone (Đạt) - BU Smart Travel
2024
TT CNTT MobiFone
New
Dự án website mới (Huyền Anh - BeOne)
2024
Fail
Gói nội dung / marketing với BU Smart Travel
2024
New
Gói bảo trì Informa 6 tháng
2024
Contract
Website Vietbeauty
2024
Contract
Website New Việt (Thảo Informa)
2024
New
Gói nâng cấp Sun visitphuquoc
2024
Quotation
Job Pimcore Imran ($2700 + quotation)
2024
Contract
Gói SEO Wuling
2024
mr. Đạt (ex MKT VinFast)
Contract
Website Sunset Town
2024
Quotation
Gói nâng cấp Wuling
2024
Quotation
Gói B2C Sun World Diff Pháo hoa
2024
New
Gói website Phục Hưng 7
2024
Pending
Gói website Khách sạn Sun Group (??)
2024
Anh Dương (Max)
New
Gói website TMT
2024
New
(Tùng CMC) Job VNPT
2024
New
(Tri thức trẻ) Website Tứ Trấn
2024
New
(Tri thức trẻ) Website Thư viện sách số
2024
New
Nâng cấp Lixil (Showroom)
2023
Lixil
Complete
Bảo tàng số Cao Bằng
2023
Anh Dũng CMC
Pending
Gói SEO Sun World
2023
Develop
Landing Sun Cosmos
2022
mr. Hải SPG
Payment
Landing Festival Avenue
2022
Nguyễn Đức Trung
Payment
Website Grand Melia Nha Trang
2022
Payment
[Product] Starfruit
2020
Complete
[Product] Corepulse
Develop
[Product] Panoee
Payment
[Product] Nền tảng Mầm non
Develop
[Product] Goterest
Develop
[Product] Lapentor
Payment
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.