Skip to content
CRM
Share
Explore
Lead / Deals

icon picker
New

New
5
Name
Year
Sale Stage
Search
Sale Stage
Name
Year
Material
Đầu mối
Value
Cash left
Cost
Profit
New
12
Gói remake UI MobiFone CRM
2024
(Tri thức trẻ) Tour 360 Đình Chèm
2024
Website Haven Nest Retreat
2024
Gói VR MobiFone (Đạt) - BU Smart Travel
2024
Gói nội dung / marketing với BU Smart Travel
2024
Website New Việt (Thảo Informa)
2024
Gói B2C Sun World Diff Pháo hoa
2024
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
Gói website Khách sạn Sun Group (??)
2024
Anh Dương (Max)
Gói website TMT
2024
(Tùng CMC) Job VNPT
2024
(Tri thức trẻ) Website Tứ Trấn
2024
(Tri thức trẻ) Website Thư viện sách số
2024
Quotation
5
Website MobiFone CBS
2024
320,000,000
320,000,000
320,000,000
(Tri thức trẻ) Tour 360 Bạch Mã
2024
Gói nâng cấp Sun visitphuquoc
2024
Website Sunset Town
2024
Gói nâng cấp Wuling
2024
Contract
12
Job 360 James
2024
19,200,000
19,200,000
8,000,000
11,200,000
Job Website EV (Huyền Anh)
2024
636,000,000
636,000,000
636,000,000
Job Website Nông sản TOT
2024
400,000,000
400,000,000
400,000,000
Landing Kiss of The Sea
2024
110,000,000
110,000,000
110,000,000
Gói nâng cấp Smart Travel VR
2024
270,000,000
270,000,000
270,000,000
Gói bảo trì Informa 6 tháng
2024
42,000,000
42,000,000
42,000,000
Website Vietbeauty
2024
85,500,000
85,500,000
Job Pimcore Imran ($2700 + quotation)
2024
64,800,000
64,800,000
64,800,000
Gói SEO Wuling
2024
mr. Đạt (ex MKT VinFast)
15,000,000
15,000,000
15,000,000
Cải tổ hệ thống bán vé Sun World
2023
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
App VinUni
2023
mr. Thắng SA VinFast
mrs. Hải BA
900,000,000
900,000,000
900,000,000
Phase 2 Medlatec
2023
CMC TS
Anh Dũng CMC
600,000,000
600,000,000
600,000,000
Develop
5
Gói SEO Sun World
2023
80,000,000
80,000,000
80,000,000
Website Phú Quốc SGR (visitphuquoc)
2023
Anh Dương (Max)
60,000,000
[Product] Corepulse
100,000,000
100,000,000
100,000,000
[Product] Nền tảng Mầm non
200,000,000
200,000,000
200,000,000
[Product] Goterest
100,000,000
100,000,000
100,000,000
Acceptance
4
Website Nguyen Le / Nguyễn Lê
2023
mr. Duy SGR
30,000,000
Xây dựng website Sun Property
2022
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
321,000,000
193,050,000
321,000,000
Gói eCommerce Phú Quốc (Kiss The Star B2C)
2022
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
300,000,000
300,000,000
300,000,000
Nền tảng eCabinet
2021
Anh Dư Thái Hùng
350,000,000
350,000,000
350,000,000
Fail
38
Pimcore Anders
2024
0
0
Dự án website mới (Huyền Anh - BeOne)
2024
Làm flipbook VNA
2023
Anh Dũng CMC
0
0
Gói custom Tour 360 Azbil cho Chris O’ Grady
2023
Panoee
0
0
Sun Hospital
2023
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
0
0
Global Expo
2023
Anh Dũng CMC
0
0
Hệ thống bTaksee
2023
Anh Dũng CMC
0
0
Mall OK - Máy lọc nước
2023
Trao đổi NCC CMC và FPT
Anh Dũng CMC
0
0
Gói Website Sơn Hà Spice & Flavour
2023
0
0
Dự án Siêu Việt
2023
Anh Dũng CMC
0
0
Dự án số hoá VR sở du lịch
2023
Anh Dũng CMC
0
0
Export offline 4 Tour MobiFone
2023
0
0
Website Thaigroup (mr. Trung SGR giới thiệu)
2023
Nguyễn Đức Trung
0
0
Web360 & chụp ảnh 360 Kontum
2023
mr. Bùi Anh (VNPT)
0
0
Chương trình KM Inax
2023
CMC TS
Anh Dũng CMC
0
0
Website Khuyến mại Inax
2023
Anh Dũng CMC
0
0
Xây dựng Website
2022
Anh Dương (Max)
0
0
Xây dựng website Bếp Lê Phan
2022
0
0
Website công viên di sản medlatec
2022
0
0
Giải pháp CDP Medlatec
2022
0
0
Trang tin Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
2022
0
0
Booking Quảng cáo toàn diện
2022
0
0
Meyhome Phú Quốc
2022
0
0
VR360 Showroom Thiết bị nhà bếp
2022
0
0
Xây dựng website cho Shophouse
2022
Nguyễn Đức Trung
0
0
Website EVN Finance
2022
0
0
Cổng thông tin CĐS 4.0
2022
Trần Văn Hà
0
0
Gói dựng Tour 360 Yên Phong
2022
Anh Dũng CMC
0
0
Gói Tour 360 VTVLive
2022
mr. Giang BU Smart Travel MBF
0
0
Thầu Web Medlatec phase 1
2022
Anh Dũng CMC
0
0
Website TMĐT tt
2022
Raw tạm 200tr => trao đổi lại với client
0
0
Re-design website
2022
Làm file đánh giá sơ bộ để a Giang gửi cho client
0
0
Sàn giao dịch Phái sinh
2022
Nghiên cứu trước lĩnh vực này
Anh Quyết IT Amber
0
0
DTJ - chị Nhung
2022
chị Nhung CEO
0
0
VR/AR Nhà tù Hoả Lò
2022
mr. Giang BU Smart Travel MBF
0
0
MobiFone CRM (CBS)
2022
Anh Dư Thái Hùng
0
0
Website tư vấn luật (anh Thắng định cư)
2022
mr. Thắng định cư
0
0
Website a Đại - Step
2022
Anh Dũng CMC
0
0
Complete
65
Gói vẽ 3D Triển lãm Quảng Bình
2023
50,000,000
0
50,000,000
Nâng cấp Lixil (Showroom)
2023
40,000,000
Website Lumiere (TOP)
2023
mr. Phán (Masterise)
0
0
Triển lãm 30 năm MBF
2023
Ký trực tiếp MBF
Chị Bảo Ban CNTT
mr. Giang BU Smart Travel MBF
2,890,000,000
0
2,890,000,000
Gói nâng cấp Cổng thông tin Nam Định
2023
Anh Dư Thái Hùng
80,000,000
0
80,000,000
Website Masterise
2023
mr. Phán (Masterise)
0
Gói nâng cấp bảo tàng Sao Việt
2023
Comlink
Anh Dũng CMC
0
Landing Sun World - Kiss The Star
2022
40,000,000
0
40,000,000
PL1 nâng cấp quản lý sân Golf
2022
129,000,000
0
129,000,000
Triển lãm Bảo Việt Sao Việt
2022
Anh Dũng CMC
mr. Bình Comlink
mrs. Toản Bảo Việt
360,000,000
0
360,000,000
Nâng cấp hệ thống website Informa eDirectory
2022
60,000,000
0
60,000,000
Amber Exchange
2022
52,000,000
0
52,000,000
Website anh Báu (OCD)
2022
mr. Báu
50,000,000
0
50,000,000
Xây dựng website Sun Group
2022
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
420,648,000
0
420,648,000
Sun Beauty Onsen
2022
50,000,000
0
50,000,000
Website Hòn Thơm Paradise
2022
Nguyễn Đức Trung
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Sun La Fiesta
2022
Nguyễn Đức Trung
50,000,000
0
50,000,000
Gói Dung nhờ
2022
Anh Dư Thái Hùng
214,700,000
0
214,700,000
Nền tảng MobiFone eWork
2022
Anh Dư Thái Hùng
500,000,000
0
500,000,000
Nền tảng triển lãm ảo mobifone
2022
Anh Dư Thái Hùng
450,000,000
0
450,000,000
Health Care / Health Park
2022
39,000,000
0
39,000,000
MobiFone Kinh doanh Online (Marketplace) + MBF Meeting
2022
Anh Dư Thái Hùng
500,000,000
0
500,000,000
Website Amber Capital
2022
89,000,000
0
89,000,000
Sun Festival Avenue (SFA)
2022
Nguyễn Đức Trung
65,000,000
0
65,000,000
Landing Hệ sinh thái Đà Nẵng
2022
Nguyễn Đức Trung
40,000,000
0
40,000,000
Website Sun Air
2022
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
200,000,000
0
200,000,000
Website Legacy Garden
2022
45,200,000
0
45,200,000
Amber Asset
2022
79,000,000
0
79,000,000
Xây dựng app MobiEvent
2022
Anh Đức
495,000,000
0
495,000,000
Gói xử lý Hoá đơn ECM
2022
Anh Dư Thái Hùng
89,500,000
0
89,500,000
Sun Felicity
2022
Nguyễn Đức Trung
65,000,000
0
65,000,000
Sunneva Island
2022
Nguyễn Đức Trung
60,000,000
0
60,000,000
Hanoi Cat
2022
Anh Dũng CMC
47,500,000
0
47,500,000
Sun Secret Valley
2022
Nguyễn Đức Trung
65,000,000
0
65,000,000
Chức năng popup Gran Melia nha trang
2022
5,000,000
0
5,000,000
Cổng thông tin du lịch MobiFone
2022
Anh Dư Thái Hùng
870,000,000
0
870,000,000
VR Chùa Đôi Hồi
2022
38,000,000
0
38,000,000
Focus Media - Thêm ngôn ngữ
2022
8,000,000
0
8,000,000
Ori Garden phát sinh
2022
2,125,000
0
2,125,000
Meliá Nha Trang
2022
65,000,000
0
65,000,000
Gói a Linh nhờ - AI chat bot
2022
Anh Dư Thái Hùng
495,000,000
0
495,000,000
Xây dựng hệ thống quản trị sân Golf
2021
mr. Thắng SA VinFast
250,000,000
0
250,000,000
BĐS Sài Gòn chị Tâm (Swiss)
2021
80,000,000
0
80,000,000
Nền tảng Informa eDirectory
2021
Anh Dũng CMC
CMC TS
0
Nền tảng Smart Travel
2020
Anh Dư Thái Hùng
2,895,000,000
0
2,895,000,000
Xây dựng (các) Website Astec
2020
Anh Đức Astec
0
Gói nâng cấp website SGR & hệ thống Nam Phú Quốc
2020
Nguyễn Đức Trung
0
Giải pháp kiểm soát ra vào
2020
Anh Đỗ Hoàng Hải
0
Nâng cấp Kết nối MobiFone (Gem V2)
2020
0
Dự án 4 Landing page Hillside
2020
Nguyễn Đức Trung
0
Xây dựng video Astec
2020
Anh Đức Astec
0
Gói nội dung VR/AR Thanh Hoá
2020
0
Xử lý hoá đơn MobiAI
2020
Anh Dư Thái Hùng
0
Website Riverbay
2020
0
Thiết kế UI/UX Softmaster
2020
Anh Đỗ Hoàng Hải
0
TLG Property
2020
0
Website Marina Town
2020
Nguyễn Đức Trung
0
Website Aryiana Land
2020
0
Website Thanh Hoá Boulevard
2020
Nguyễn Đức Trung
0
Website Global Invest
2020
0
4 Website Informa
2020
0
Gói mua hộ Base
2020
Anh Dư Thái Hùng
0
Dựng 360 Phú Thọ
2020
0
Website Vinataba
2020
mr. Nguyễn Đức Quỳnh
0
[Product] Starfruit
2020
0
0
0
Pending
9
Job DAM Canifa
2024
Gói website Phục Hưng 7
2024
0
30,000,000
0
Bảo tàng số Cao Bằng
2023
Anh Dũng CMC
550,000,000
550,000,000
550,000,000
Dự án BambooCare PVI
2023
CMC ENT
mr. Linh CMC ENT
0
0
Gói bảo trì Astec
2023
0
0
(Các) Website cho Đại lý Wuling
2023
mr. Đạt (ex MKT VinFast)
0
0
Bảo tàng Bảo Việt
2023
0
0
Gói VR Lạng Sơn + Thanh Hoá + Huế
2022
Anh Dư Thái Hùng
0
0
Gói VR/AR 30 điểm / 9 CTKV MobiFone
2022
Anh Dư Thái Hùng
0
0
Payment
10
Website bán xe Wuling
2023
mr. Đạt (ex MKT VinFast)
150,000,000
30,000,000
150,000,000
Website Sun World
2023
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
301,250,000
301,250,000
301,250,000
Website Hồng Ngọc
2023
mr. Nhân
Anh Dũng CMC
178,000,000
Landing SG Iconic
2022
Nguyễn Đức Trung
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Landing Sun Cosmos
2022
mr. Hải SPG
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Landing Festival Avenue
2022
Nguyễn Đức Trung
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Website Grand Melia Nha Trang
2022
63,200,000
31,600,000
63,200,000
UI/UX Sổ tay Đảng Viên & ERP
2022
Hà Viễn Dương
70,000,000
70,000,000
70,000,000
[Product] Panoee
1,440,000,000
1,440,000,000
1,440,000,000
[Product] Lapentor
480,000,000
480,000,000
480,000,000

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.