Skip to content
CRM
Share
Explore
Lead / Deals

icon picker
Another Chance

Name
Year
Sale Stage
Search
Sale Stage
Year
Name
Material
Đầu mối
Value
Cash left
Cost
Profit
New
12
2024
12
Gói remake UI MobiFone CRM
(Tri thức trẻ) Tour 360 Đình Chèm
Website Haven Nest Retreat
Gói VR MobiFone (Đạt) - BU Smart Travel
Gói nội dung / marketing với BU Smart Travel
Website New Việt (Thảo Informa)
Gói B2C Sun World Diff Pháo hoa
1,500,000,000
1,500,000,000
1,500,000,000
Gói website Khách sạn Sun Group (??)
Anh Dương (Max)
Gói website TMT
(Tùng CMC) Job VNPT
(Tri thức trẻ) Website Tứ Trấn
(Tri thức trẻ) Website Thư viện sách số
Quotation
5
2024
5
Website MobiFone CBS
320,000,000
320,000,000
320,000,000
(Tri thức trẻ) Tour 360 Bạch Mã
Gói nâng cấp Sun visitphuquoc
Website Sunset Town
Gói nâng cấp Wuling
Contract
12
2024
9
Job 360 James
19,200,000
19,200,000
8,000,000
11,200,000
Job Website EV (Huyền Anh)
636,000,000
636,000,000
636,000,000
Job Website Nông sản TOT
400,000,000
400,000,000
400,000,000
Landing Kiss of The Sea
110,000,000
110,000,000
110,000,000
Gói nâng cấp Smart Travel VR
270,000,000
270,000,000
270,000,000
Gói bảo trì Informa 6 tháng
42,000,000
42,000,000
42,000,000
Website Vietbeauty
85,500,000
85,500,000
Job Pimcore Imran ($2700 + quotation)
64,800,000
64,800,000
64,800,000
Gói SEO Wuling
mr. Đạt (ex MKT VinFast)
15,000,000
15,000,000
15,000,000
2023
3
Cải tổ hệ thống bán vé Sun World
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
App VinUni
mr. Thắng SA VinFast
mrs. Hải BA
900,000,000
900,000,000
900,000,000
Phase 2 Medlatec
CMC TS
Anh Dũng CMC
600,000,000
600,000,000
600,000,000
Develop
5
2023
2
Gói SEO Sun World
80,000,000
80,000,000
80,000,000
Website Phú Quốc SGR (visitphuquoc)
Anh Dương (Max)
60,000,000
3
[Product] Corepulse
100,000,000
100,000,000
100,000,000
[Product] Nền tảng Mầm non
200,000,000
200,000,000
200,000,000
[Product] Goterest
100,000,000
100,000,000
100,000,000
Acceptance
4
2023
1
Website Nguyen Le / Nguyễn Lê
mr. Duy SGR
30,000,000
2022
2
Xây dựng website Sun Property
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
321,000,000
193,050,000
321,000,000
Gói eCommerce Phú Quốc (Kiss The Star B2C)
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
300,000,000
300,000,000
300,000,000
2021
1
Nền tảng eCabinet
Anh Dư Thái Hùng
350,000,000
350,000,000
350,000,000
Pending
9
2024
2
Job DAM Canifa
Gói website Phục Hưng 7
0
30,000,000
0
2023
5
Bảo tàng số Cao Bằng
Anh Dũng CMC
550,000,000
550,000,000
550,000,000
Dự án BambooCare PVI
CMC ENT
mr. Linh CMC ENT
0
0
Gói bảo trì Astec
0
0
(Các) Website cho Đại lý Wuling
mr. Đạt (ex MKT VinFast)
0
0
Bảo tàng Bảo Việt
0
0
2022
2
Gói VR Lạng Sơn + Thanh Hoá + Huế
Anh Dư Thái Hùng
0
0
Gói VR/AR 30 điểm / 9 CTKV MobiFone
Anh Dư Thái Hùng
0
0
Fail
38
2024
2
Pimcore Anders
0
0
Dự án website mới (Huyền Anh - BeOne)
2023
14
Làm flipbook VNA
Anh Dũng CMC
0
0
Gói custom Tour 360 Azbil cho Chris O’ Grady
Panoee
0
0
Sun Hospital
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
0
0
Global Expo
Anh Dũng CMC
0
0
Hệ thống bTaksee
Anh Dũng CMC
0
0
Mall OK - Máy lọc nước
Trao đổi NCC CMC và FPT
Anh Dũng CMC
0
0
Gói Website Sơn Hà Spice & Flavour
0
0
Dự án Siêu Việt
Anh Dũng CMC
0
0
Dự án số hoá VR sở du lịch
Anh Dũng CMC
0
0
Export offline 4 Tour MobiFone
0
0
Website Thaigroup (mr. Trung SGR giới thiệu)
Nguyễn Đức Trung
0
0
Web360 & chụp ảnh 360 Kontum
mr. Bùi Anh (VNPT)
0
0
Chương trình KM Inax
CMC TS
Anh Dũng CMC
0
0
Website Khuyến mại Inax
Anh Dũng CMC
0
0
2022
22
Xây dựng Website
Anh Dương (Max)
0
0
Xây dựng website Bếp Lê Phan
0
0
Website công viên di sản medlatec
0
0
Giải pháp CDP Medlatec
0
0
Trang tin Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
0
0
Booking Quảng cáo toàn diện
0
0
Meyhome Phú Quốc
0
0
VR360 Showroom Thiết bị nhà bếp
0
0
Xây dựng website cho Shophouse
Nguyễn Đức Trung
0
0
Website EVN Finance
0
0
Cổng thông tin CĐS 4.0
Trần Văn Hà
0
0
Gói dựng Tour 360 Yên Phong
Anh Dũng CMC
0
0
Gói Tour 360 VTVLive
mr. Giang BU Smart Travel MBF
0
0
Thầu Web Medlatec phase 1
Anh Dũng CMC
0
0
Website TMĐT tt
Raw tạm 200tr => trao đổi lại với client
0
0
Re-design website
Làm file đánh giá sơ bộ để a Giang gửi cho client
0
0
Sàn giao dịch Phái sinh
Nghiên cứu trước lĩnh vực này
Anh Quyết IT Amber
0
0
DTJ - chị Nhung
chị Nhung CEO
0
0
VR/AR Nhà tù Hoả Lò
mr. Giang BU Smart Travel MBF
0
0
MobiFone CRM (CBS)
Anh Dư Thái Hùng
0
0
Website tư vấn luật (anh Thắng định cư)
mr. Thắng định cư
0
0
Website a Đại - Step
Anh Dũng CMC
0
0
Complete
65
2023
7
Gói vẽ 3D Triển lãm Quảng Bình
50,000,000
0
50,000,000
Nâng cấp Lixil (Showroom)
40,000,000
Website Lumiere (TOP)
mr. Phán (Masterise)
0
0
Triển lãm 30 năm MBF
Ký trực tiếp MBF
Chị Bảo Ban CNTT
mr. Giang BU Smart Travel MBF
2,890,000,000
0
2,890,000,000
Gói nâng cấp Cổng thông tin Nam Định
Anh Dư Thái Hùng
80,000,000
0
80,000,000
Website Masterise
mr. Phán (Masterise)
0
Gói nâng cấp bảo tàng Sao Việt
Comlink
Anh Dũng CMC
0
2022
34
Landing Sun World - Kiss The Star
40,000,000
0
40,000,000
PL1 nâng cấp quản lý sân Golf
129,000,000
0
129,000,000
Triển lãm Bảo Việt Sao Việt
Anh Dũng CMC
mr. Bình Comlink
mrs. Toản Bảo Việt
360,000,000
0
360,000,000
Nâng cấp hệ thống website Informa eDirectory
60,000,000
0
60,000,000
Amber Exchange
52,000,000
0
52,000,000
Website anh Báu (OCD)
mr. Báu
50,000,000
0
50,000,000
Xây dựng website Sun Group
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
420,648,000
0
420,648,000
Sun Beauty Onsen
50,000,000
0
50,000,000
Website Hòn Thơm Paradise
Nguyễn Đức Trung
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Sun La Fiesta
Nguyễn Đức Trung
50,000,000
0
50,000,000
Gói Dung nhờ
Anh Dư Thái Hùng
214,700,000
0
214,700,000
Nền tảng MobiFone eWork
Anh Dư Thái Hùng
500,000,000
0
500,000,000
Nền tảng triển lãm ảo mobifone
Anh Dư Thái Hùng
450,000,000
0
450,000,000
Health Care / Health Park
39,000,000
0
39,000,000
MobiFone Kinh doanh Online (Marketplace) + MBF Meeting
Anh Dư Thái Hùng
500,000,000
0
500,000,000
Website Amber Capital
89,000,000
0
89,000,000
Sun Festival Avenue (SFA)
Nguyễn Đức Trung
65,000,000
0
65,000,000
Landing Hệ sinh thái Đà Nẵng
Nguyễn Đức Trung
40,000,000
0
40,000,000
Website Sun Air
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
200,000,000
0
200,000,000
Website Legacy Garden
45,200,000
0
45,200,000
Amber Asset
79,000,000
0
79,000,000
Xây dựng app MobiEvent
Anh Đức
495,000,000
0
495,000,000
Gói xử lý Hoá đơn ECM
Anh Dư Thái Hùng
89,500,000
0
89,500,000
Sun Felicity
Nguyễn Đức Trung
65,000,000
0
65,000,000
Sunneva Island
Nguyễn Đức Trung
60,000,000
0
60,000,000
Hanoi Cat
Anh Dũng CMC
47,500,000
0
47,500,000
Sun Secret Valley
Nguyễn Đức Trung
65,000,000
0
65,000,000
Chức năng popup Gran Melia nha trang
5,000,000
0
5,000,000
Cổng thông tin du lịch MobiFone
Anh Dư Thái Hùng
870,000,000
0
870,000,000
VR Chùa Đôi Hồi
38,000,000
0
38,000,000
Focus Media - Thêm ngôn ngữ
8,000,000
0
8,000,000
Ori Garden phát sinh
2,125,000
0
2,125,000
Meliá Nha Trang
65,000,000
0
65,000,000
Gói a Linh nhờ - AI chat bot
Anh Dư Thái Hùng
495,000,000
0
495,000,000
2021
3
Xây dựng hệ thống quản trị sân Golf
mr. Thắng SA VinFast
250,000,000
0
250,000,000
BĐS Sài Gòn chị Tâm (Swiss)
80,000,000
0
80,000,000
Nền tảng Informa eDirectory
Anh Dũng CMC
CMC TS
0
2020
21
Nền tảng Smart Travel
Anh Dư Thái Hùng
2,895,000,000
0
2,895,000,000
Xây dựng (các) Website Astec
Anh Đức Astec
0
Gói nâng cấp website SGR & hệ thống Nam Phú Quốc
Nguyễn Đức Trung
0
Giải pháp kiểm soát ra vào
Anh Đỗ Hoàng Hải
0
Nâng cấp Kết nối MobiFone (Gem V2)
0
Dự án 4 Landing page Hillside
Nguyễn Đức Trung
0
Xây dựng video Astec
Anh Đức Astec
0
Gói nội dung VR/AR Thanh Hoá
0
Xử lý hoá đơn MobiAI
Anh Dư Thái Hùng
0
Website Riverbay
0
Thiết kế UI/UX Softmaster
Anh Đỗ Hoàng Hải
0
TLG Property
0
Website Marina Town
Nguyễn Đức Trung
0
Website Aryiana Land
0
Website Thanh Hoá Boulevard
Nguyễn Đức Trung
0
Website Global Invest
0
4 Website Informa
0
Gói mua hộ Base
Anh Dư Thái Hùng
0
Dựng 360 Phú Thọ
0
Website Vinataba
mr. Nguyễn Đức Quỳnh
0
[Product] Starfruit
0
0
0
Payment
10
2023
3
Website bán xe Wuling
mr. Đạt (ex MKT VinFast)
150,000,000
30,000,000
150,000,000
Website Sun World
mrs. Hương (Trưởng ban IT)
301,250,000
301,250,000
301,250,000
Website Hồng Ngọc
mr. Nhân
Anh Dũng CMC
178,000,000
2022
5
Landing SG Iconic
Nguyễn Đức Trung
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Landing Sun Cosmos
mr. Hải SPG
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Landing Festival Avenue
Nguyễn Đức Trung
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Website Grand Melia Nha Trang
63,200,000
31,600,000
63,200,000
UI/UX Sổ tay Đảng Viên & ERP
Hà Viễn Dương
70,000,000
70,000,000
70,000,000
2
[Product] Panoee
1,440,000,000
1,440,000,000
1,440,000,000
[Product] Lapentor
480,000,000
480,000,000
480,000,000

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.