Skip to content
New Supplier Model
Share
Explore
New Supplier Model

icon picker
Third-Party Logistics (3PLs)

Sử dụng mô hình Supplier kết hợp với 3PLs.

1. Mục tiêu (Objective)

Sử dụng trong các kỳ campaign lớn với lượng demand peak lên cao đột biến so với daily
Tăng khả năng fullfill hàng sameday
Tăng capacity xử lý trong ngày tại kho
Đa dạng nguồn supplier để giảm sự phụ thuộc vào 1 hoặc 2 nhóm tài xế đang sử dụng thường xuyên trong các kỳ campaign từ đó giảm rủi ro về fail các chỉ số performance

2. Performance target

Kết nối được 1-2 3PLs vận hành trong campaign
Tăng capacity xử lý sameday thêm ~800 - 1000 đơn/Ngày
Nâng tỷ lệ First attempt samedeay rate >95%
Nâng tỷ lệ Deliveried sameday rate >75%

3. Luồng vận hành

Về COT pick hàng, Ahamove sẽ check lại lịch làm việc của Lazada để final COT pick hàng. Tạm thời sẽ chốt COT như sau:
Trong ngày 7/7 sẽ pick 3 COT/Ngày vào lúc 11h, 15h và 19h
Sau ngày 7/7, pick 2 COT/Ngày vào lúc 11h và 19h
Về sản lượng cam kết: Dao động từ 300-350 đơn/COT pick hàng và dự kiến pick theo cụm quận ( Snappy sẽ gửi lại danh sách cụm quận ).
Về data, Ahamove sẽ gửi theo templete của Snappy tại thời điểm pick hàng ( Snappy gửi lại templete ).
SLA giao hàng sẽ cam kết giao hàng same-day đối với những đơn hàng pick ở COT 11h và 15h
Về POD, thì tài xế giao hàng cần chụp rõ bill, chữ ký khách hàng. Đối với đơn nhận hộ thì cần có CMND người nhận hoặc tin nhắn xác nhận/Ghi âm.
Về phía status, sẽ sử dụng portal để Ahamove check và lấy data.

Pick-up

Dự kiến pick-up 2 ca/Ngày trong thời gian chạy campaign ( khoảng 3-5 ngày mỗi kỳ campaign )
Pick 11h
Pick 15h
3PLs pick-up hàng bằng Tải/Van tại kho Ahamove
Ahamove đẩy request ở mỗi COT pick-up và confirm qua luồng email ( cc support@ahamove.com )

Luồng status

3PLs phản hồi và confirm status qua mail, dự kiến trước 20h hằng ngày.
Sử dụng tài khoản nội bộ để update status đúng của đơn hàng mỗi ngày
Setup supplier_id nội bộ
Dịch vụ sử dụng: SGN-HUB-SP không quay đầu
Max stoppoint: 1
Không add special request Tranfer COD
→ Cước đơn hàng sẽ thanh toán cho 3PLs nên chỉ cần update status

Luồng đối soát

3PLs đối soát COD trực tiếp với kế toán:
Confirm COD dựa trên mail
Chuyển khoản COD về tài khoản cty
Thời gian đối soát: dự kiến trước 12h ngày N+1
Cước trả 3PLs sẽ thanh toán thông qua team FA dựa trên mail và hợp đồng ký với 3PLs

Luồng xử lý khiếu nại/đền bù với team CM/QC.

Chốt các điều khoản và luồng xử lý khiếu nại:
Sai/Thiếu POD
Cập nhật thông tin đơn hàng
Giao gấp/Giao lại/Hủy đơn
Xử lý đền bù và trách nhiệm đền bù
Hư hỏng hàng
Mất hàng
3PLs cập nhật sai status ( dựa trên phản hồi mail )
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.