Skip to content
New Supplier Model
Share
Explore
New Supplier Model

icon picker
Đảm bảo thu nhập

Mục tiêu (Objective) vận hành:
Sở hữu đội tài xế chuyên chạy đơn cho Warehouse vào các ngày Campaign đảm bảo khả năng fulfill hàng, tăng capacity xử lý trong kho ở ngày Campaign → Cải thiện chỉ số về Performance.
Đa dạng nguồn Supplier, giảm sự phụ thuộc vào các tập supplier Core, Cắm Chốt và Mass đang được sử dụng trong các đợt Campaign → giảm rủi ro về đơn hàng và giảm tỷ lệ fail các chỉ số Performance.

Performance target:
New supply capacity >= 30% Volume (1500 đơn/ngày)
On-time rate Normal >= 95%
Deliveried Sameday rate > 75%

Operations flow:
Thiết kế layout sorting và picking riêng cho đội tài xế
Chuyên chạy đơn của Lazada
Hoạt động Campaign

1. Mục tiêu cho tài xế

Metric
Target
1
Số lượng
20 - 30 Tài xế
2
Số ngày hoạt động
26 ngày / tháng
3
Năng suất
Tối thiểu 30 đơn/ ngày → 900 / tháng
4
There are no rows in this table

2. Nội Dung

Đảm bảo thu nhập: trung bình từ 800.000đ đến 1.200.000đ /ngày
Thời gian hoạt động: - Hoạt động tối thiểu 4 ca/ngày xuyên suốt sự kiện diễn ra tại kho
Được hỗ trợ trực tiếp: Hàng hóa được nhân viên sắp xếp sẵn
Mốc thưởng:
Mức đảm bảo
Mốc điểm
1
800,000
35
2
1,000,000
50
3
1,200,000
60
There are no rows in this table
Nếu thu nhập của Đối tác lớn hơn mức đảm bảo thu nhập thì Đối tác được hưởng thu nhập như trên ứng dụng.
Trường hợp Đối tác không đảm bảo đủ điều kiện trong đội Đảm bảo thu nhập thì sẽ không được hỗ trợ theo chính sách này.

3. Một số yêu cầu cho tài xế

Bắt buộc ký quỹ lớn hơn 1 triệu
Sử dụng app tài xế Ahamove
TX đội NVCT sẽ được add tag riêng để add policy theo dõi tiền lương
Có lý lịch tư pháp
Tuân thủ theo hướng dẫn, điều động của nhân viên điều phối
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.