Share
Explore

Versie 2.4 – 1 november 2023

Hoomie.online is een dienst van Plieger Groep BV. Hoomie.online ondersteunt Installateurs bij de advisering, verkoop en inkoop van systemen voor woningverduurzaming door Consumenten.
Deze Gebruiksvoorwaarden voor Installateurs van hoomie.online zijn van toepassing op alle Installateurs die diensten van hoomie.online gebruiken. Ze zijn erop gericht de belangen van hoomie.online en die van aangesloten Installateurs te dienen én om de privacy van Consumenten op het platform te beschermen.
Omdat wij goede onlinedienstverlening willen aanbieden en het belangrijk vinden dat jij begrijpt wat je van ons kunt verwachten, hebben we onze Gebruiksvoorwaarden voor Installateurs zo toegankelijk mogelijk opgeschreven.
Als Installateur ga je akkoord met deze voorwaarden als je je hoomie.online account activeert en gebruikt. Lees ze daarom goed door en neem bij vragen contact met ons op.

Begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden voor Installateurs

Hieronder vind je een lijst met uitleg van de begrippen die je tegenkomt in deze Gebruiksvoorwaarden voor Installateurs en de mails die je van ons krijgt.
Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van hoomie.online
Gebruiksvoorwaarden voor Installateurs: Alle bepalingen die opgenomen zijn in dit document.
Actieve Registratie: Een aanmelding van de installateur die door hoomie.online geaccepteerd is.
Consument: de Consument die zijn/haar woning wil verduurzamen en zijn haar/gegevens heeft achtergelaten op de Website of van wie de gegevens door een installateur met wie wij samenwerken in ons systeem zijn gezet.
Jij/je/jou(w): de Installateur
Diensten: hoomie.online brengt in het kader van het verduurzamen van een woning vraag en aanbod van Consument en Installateur bij elkaar op haar platform via de Website. We geven advies en maken voorstellen voor Consumenten. We ondersteunen Installateurs bij de uitvoering van onze voorstellen.
Hoomie en Hoomie.online: handelsnamen van Plieger Groep BV, met als adres Catharijnesingel 47, 3511GC Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86005952.
Wij/we/ons/onze: hoomie.online
Brancheorganisatie: een organisatie of bedrijf dat aan Installateurs of Consumenten diensten verleent op het gebied van woningverduurzaming, zoals fabrikanten, gemeenten, woningcorporaties of inkooporganisaties.
Installateur: zelfstandig installatiebedrijf namens wie hoomie.online advies geeft aan Consumenten en namens wie hoomie.online een voorstel maakt.
Hoomie-app: de digitale omgeving waarin Installateurs Consumenten kunnen opboeken, de Conceptvoorstellen kunnen bekijken, de schouw kunnen plannen en het Definitieve Voorstel kunnen beoordelen op uitvoerbaarheid en functionaliteit.
Intake: een digitale vragenlijst die we aan de Consument sturen nadat hij ons om advies heeft gevraagd
Telefonische Kennismaking: een gesprek waarin we proberen te achterhalen of de Consument al een duidelijk beeld heeft van wat hij wil en of hij voldoende kennis heeft om een keuze te kunnen maken.
Technisch Adviesgesprek: een gesprek via Microsoft Teams, waarin we dieper ingaan op de motivatie van de Consument om te verduurzamen en zijn toekomstplannen met zijn huis.
Basisvoorstel: een eerste voorstel aan de Consument, waarin staat hoe wij de woning zouden willen laten verduurzamen. De Consument ontvangt dit voorstel na een Telefonische Kennismaking.
Conceptvoorstel: een nadere uitwerking van het Basisvoorstel. De Consument ontvangt het Conceptvoorstel na een Technisch Adviesgesprek met een van onze verduurzamingsadviseurs.
Definitief Voorstel: het voorstel dat na het uitvoeren van de schouw is goedgekeurd door de Installateur.
Budget Eigen Inkoop: onze voorstellen kunnen een budget eigen inkoop bevatten waarin producten en diensten zijn opgenomen die je zelf moet aanleveren voor het uitvoeren van de installatie.
Waarde: het totaalbedrag van een Conceptvoorstel of een Definitief Voorstel excl. BTW en zonder aftrek van subsidie.
Plieger Groep BV: te Zaltbommel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 86005952
Website: de website die wij gebruiken voor onze Diensten.
Automatische Schouwplanning: hoomie.online maakt een schouwafspraak met de Consument die een Conceptvoorstel geaccepteerd heeft en zet deze voor de Installateur in zijn digitale agenda.

Welke voorwaarden zijn waarop van toepassing?

Er zijn verschillende voorwaarden van toepassing als je met ons werkt:
Gebruiksvoorwaarden voor Installateurs: Als je gebruikmaakt van onze software en diensten, accepteer je deze Gebruiksvoorwaarden voor Installateurs. In deze gebruiksvoorwaarden leggen we vast hoe wij met jou omgaan en welke regels daarbij gelden. Daarnaast leggen we vast hoe we omgaan met Consumenten die wij namens jou van advies en een voorstel voorzien.
Aanvullende voorwaarden voor Installateurs: Wij kunnen aanvullende diensten aanbieden, zoals acties, marketingdiensten of trainingen, waarvoor aanvullende voorwaarden gelden. Deze diensten bieden we je optioneel aan, en daarvoor accepeer je aanvullende voorwaarden die op die dienst van toepassing zijn.
Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Consumenten die van onze diensten gebruikmaken. In de Algemene Voorwaarden hebben we onder andere vastgelegd hoe wij met de gegevens van Consumenten omgaan. Daarvoor verwijzen we naar het Privacy Reglement van Plieger Groep BV. In de Algemene Voorwaarden staat dat wij Consumenten namens jou adviseren en van een voorstel voorzien en dat als het voorstel door jou én de Consument geaccepteerd wordt, er een overeenkomst tussen jullie tot stand komt, waar wij geen deel van uitmaken.
vind je de Algemene Voorwaarden voor Consumenten.
Jouw voorwaarden: Je hebt zelf ook Algemene Voorwaarden of maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk Consumenten (AVIC) als je als installatiebedrijf bent aangesloten bij Techniek Nederland. Deze voorwaarden gelden, naast onze Algemene Voorwaarden, voor de Definitieve Voorstellen die wij namens jou uitbrengen en het installatiewerk dat daaruit volgt. Als onze Algemene Voorwaarden in tegenspraak zijn met jouw Voorwaarden of de AVIC, gelden jouw Voorwaarden of de AVIC.

Wat is ons doel?

Wij willen alle drempels bij het verduurzamen van bestaande huizen wegnemen, zodat iedereen kan profiteren van de voordelen van een verduurzaamd huis. Dit doen op we twee manieren:
We informeren Consumenten, in opdracht en ten behoeve van jou, objectief en volledig over de verduurzaming van hun woning. Desgevraagd voorzien we hen van een voorstel dat jij vervolgens kunt uitvoeren.
We stellen aan jou alle informatie en diensten beschikbaar die je nodig hebt om onze voorstellen efficiënt en vakkundig uit te kunnen voeren. Dat betreft onder andere alle relevante informatie uit het advies en het voorstel.

Hoe werkt dat?

Zodra een Consument in ons systeem is opgeboekt, sturen we de Consument een Intake. Als de Consument deze invult, kan de Consument daarna een Telefonische Kennismaking met ons plannen. In de Telefonische Kennismaking onderzoeken we de wensen van de Consument met betrekking tot verduurzaming en de mogelijkheden in zijn woning. Dit gesprek sluiten we af met een Basisvoorstel en een richtprijs.
Als de Consument het Basisvoorstel verder uitgewerkt wil zien, voeren we een Technisch Adviesgesprek. Dat doen we in een video call, waarin we samen met de Consument de wensen en de woning verder onderzoeken om tot een concreet Conceptvoorstel te komen. Dat Conceptvoorstel sturen we namens jou digitaal naar de Consument.
Als de Consument met het Conceptvoorstel akkoord gaat, dragen we alle gegevens aan jou over en wordt er een afspraak gemaakt voor een schouw. Tijdens de schouw bekijk jij of je het voorstel kunt uitvoeren en maak je eventuele noodzakelijke aanpassingen.
Met deze aanpassingen maken wij een Definitief Voorstel. Dat Definitieve Voorstel sturen we eerst ter goedkeuring naar jou. Als jij het goedkeurt, sturen we het namens jou naar de Consument.
Als het voorstel door de Consument wordt geaccepteerd, komt er een overeenkomst tussen jou en de Consument tot stand. Wij zijn geen partij in deze overeenkomst, maar bestellen wel de producten uit het voorstel en leveren deze aan jou tegen een vooraf bepaalde prijs.

Hoe komt een Consument bij hoomie.online?

Consumenten kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen:
Consumenten die bij jou om advies gevraagd hebben en door jou zijn opgeboekt in de hoomie-app.
Consumenten die op de onze Website advies hebben gevraagd.
Consumenten die via een Brancheorganisatie om advies hebben gevraagd en door de Brancheorganisatie naar ons zijn doorverwezen.

Consumenten die door jou zijn opgeboekt in de hoomie-app.

Met een Actieve Registratie kun je zelf Consumenten in onze systemen opboeken. Dat doe je in de hoomie app. Je voert daar de gegevens van de Consument in. AVG wetgeving vereist dat je ook aangeeft dat de Consument jou toestemming heeft gegeven om zijn gegevens aan ons over te dragen.

Consumenten die via de onze Website advies hebben gevraagd.

Met een Actieve Registratie kun je je ook aanmelden voor Consumenten die via onze Website om advies hebben gevraagd. Wij wijzen de Consument aan de Installateur toe op basis van:
Het type oplossing dat de Consument volgens ons nodig heeft en de disciplines die de Installateur kan uitvoeren.
De afstand tussen de woning van de Consument, het vestigingsadres van de Installateur en de maximale reistijd die de Installateur heeft opgegeven.
Als je je wilt afmelden voor Consumenten die via onze Website advies hebben gevraagd, kan dat via jouw accountmanager. Vanaf dat moment zullen we geen nieuwe Consumenten meer aan je toewijzen. Je helpt Consumenten die vóór jouw afmelding met aan jou zijn toegewezen en een Conceptvoorstel accepteren worden nog wel.

Consumenten die via een Brancheorganisatie om advies hebben gevraagd en door de Brancheorganisatie naar ons zijn doorverwezen.

De Brancheorganisatie kiest haar eigen Installateurs en bepaalt daarvoor zelf de voorwaarden. Als jij via een Brancheorganisatie bij ons bent aangesloten, gelden voor jou de afspraken die wij met de Brancheorganisatie hebben gemaakt.

Hoe registreer je jouw bedrijf als Installateur bij hoomie.online?

Elk installatiebedrijf in Nederland dat bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven kan zich registeren via onze website .
Na registratie ontvang je een wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot de hoomie-app. Daarna neemt een van onze accountmanagers contact met je op om je gegevens te controleren en je registratie te activeren. Een training op het platform kan deel uitmaken van de activatieprocedure.
Na activatie van je registratie kun je namens je bedrijf Consumenten opboeken, die jouw bedrijf om advies voor de verduurzaming van hun woning hebben gevraagd.

Hoe komt een Conceptvoorstel tot stand?

Wij doorlopen met iedere Consument een aantal stappen om tot een Conceptvoorstel te komen. Als wij een gedetailleerd beeld hebben van de wensen van de Consument én de woning goed in kaart hebben gebracht, maken wij een Conceptvoorstel. Het Conceptvoorstel bevat een of meer systemen in een configuratie die past bij de woning. De merken van de hoofdcomponenten zijn afgestemd op jouw voorkeur.
Je kunt ieder Conceptvoorstel dat we namens jou uitbrengen aan een Consument op elk moment inzien in de hoomie-app.
Het Conceptvoorstel bevat systemen en producten die wij aan jou leveren. Daarnaast kan er een budget zijn opgenomen voor producten, onderdelen, gereedschappen en diensten van derden die je zelf inkoopt.
Na de schouw door jou voeren we eventuele aanpassingen door en wordt het Conceptvoorstel een Definitief Voorstel.

Prijzen en commerciële condities van de voorstellen

De voorstellen die wij namens Installateurs aan Consumenten doen, zijn gebaseerd op een vooraf ingeschatte installatietijd, een standaard uurtarief en de bruto fabrikantenprijs van de systemen en producten.

De schouw

Als een Consument een Conceptvoorstel heeft geaccepteerd, kun je alle relevante informatie inzien in de hoomie-app, waaronder:
locatie en foto’s van de woning
berekeningen omtrent energieverbruik en energieopwekking
de voorgestelde systemen en producten en een ureninschatting voor installatie
de inkoopwaarde van de systemen en producten die wij aan jou leveren
het Budget Eigen Inkoop voor producten, onderdelen, gereedschappen en diensten van derden die je zelf inkoopt
Op basis van deze informatie voer je een schouw uit waarin je bekijk je of ons Conceptvoorstel kan worden uitgevoerd met de producten en gereedschappen die wij hierin opgenomen hebben. Je kan de schouw op 2 manieren uitvoeren:
Digitale schouw: je beoordeelt het Conceptvoorstel op basis van de gegevens die wij opsturen, eventueel aangevuld met andere informatie die je al hebt. Je kent de Consument en zijn woning bijvoorbeeld al en hebt een dossier uit eerdere werkzaamheden. Je hoeft geen afspraak te maken om bij de Consument in de woning te kijken.
Fysieke schouw: je kan het Conceptvoorstel alleen beoordelen als je de woning van de Consument van binnen hebt bekeken. Daarom moet er een afspraak gemaakt worden op een moment dat de Consument thuis is.
Het maken van een schouwafspraak kan op twee manieren plaatsvinden:

Je maakt de schouwafspraak zelf

Je ontvangt, nadat de Consument het Conceptvoorstel heeft geaccepteerd, een e-mail van ons om een schouwafspraak te maken. Je neemt zelf contact op met de Consument en maakt een afspraak. Je registreert deze afspraak in de hoomie-app en wij bevestigen de gemaakte schouwafspraak bij de Consument. Je maakt een schouwafspraak binnen 3 werkdagen nadat het Conceptvoorstel door de Consument is geaccepteerd en wij jou daarvan op de hoogte hebben gesteld. De schouw zelf vindt binnen 30 dagen na het accepteren van het Conceptvoorstel plaats.
Als je de schouw niet binnen 14 dagen na het accepteren van het Conceptvoorstel gepland hebt óf de schouw niet binnen 30 dagen na het accepteren heeft plaatsgevonden, beschouwen wij de Consument als verloren en verloopt het Conceptvoorstel. In dat geval kunnen we jou 10% van de Waarde van het Conceptvoorstel in rekening brengen.
Daarnaast mogen wij de Consument aan een andere installateur verbinden en een nieuw Conceptvoorstel doen.

Hoomie maakt de schouwafspraak voor jou

Je kunt je ook aanmelden voor Automatische Schouwplanning. Dan nemen wij, op het moment dat een Consument een Conceptvoorstel heeft geaccepteerd, zelf contact op met de Consument en wordt er een schouwafspraak gemaakt in jouw agenda.
Voor Automatische Schouwplanning is een digitale agenda vereist waarmee wij een koppeling kunnen maken. Zodra wij een schouwafspraak met een Consument voor jou gemaakt hebben, bevestigen we deze aan de Consument. De afspraak verschijnt in je agenda en je krijgt daarvan een e-mail.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het activeren en bijhouden van je digitale agenda. Als wij de schouw niet binnen 30 dagen na het accepteren van het Conceptvoorstel in je agenda kunnen plannen, nemen we contact met je op.
Als je een geplande schouwafspraak wilt verzetten, kan dat tot 48 uur van tevoren. Wij kunnen je daar maximaal € 39,- per afspraak voor in rekening brengen.
Als je niet op de geplande schouwdatum bij de Consument komt schouwen, kunnen we jou 5% van het Waarde van het Conceptvoorstel in rekening brengen.

Beoordeling van ons Conceptvoorstel

Tijdens de schouw bekijk je of het Conceptvoorstel technisch uitvoerbaar is en na installatie zal voldoen aan de eisen van de Consument. De schouw kan drie uitkomsten hebben:
Het Conceptvoorstel is technisch uitvoerbaar en voldoet. Je vertelt de Consument dat het voorstel zonder extra kosten kan worden uitgevoerd en geeft dat aan in de hoomie-app. Het Conceptvoorstel wordt dan zonder wijzingen omgezet in een Definitief Voorstel.
Er zijn aanpassingen nodig aan het Conceptvoorstel. Je vertelt de Consument welke aanpassingen er nodig zijn en bespreekt eventuele opties. Daarna voer je de overeengekomen aanpassingen in de hoomie-app. Wij maken een Definitief Voorstel waarin we de aanpassingen hebben verwerkt.
De verduurzaming is niet uitvoerbaar. Je vertelt de Consument dat ons Conceptvoorstel niet zal voldoen of in niet uitvoerbaar is en je wijst het voorstel af in de hoomie-app. Wij nemen dan contact met je op en bespreken eventuele vervolgstappen.
Je geeft de beoordeling zo snel mogelijk, maar uiterlijk 2 werkdagen na de schouw. Het is uiteraard niet toegestaan om – zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming – tijdens de schouw een eigen voorstel uit te brengen voor aanvullende en/of afwijkende werkzaamheden. Doe je dat wél, dan brengen we je 50% van de Waarde van het Conceptvoorstel in rekening.
Als de beoordeling niet binnen 14 dagen na de schouw in de hoomie-app is ingevoerd, beschouwen wij de Consument als verloren en verloopt het voorstel. In dat geval kunnen we jou 10% van de Waarde van het Conceptvoorstel in rekening brengen.
Daarnaast mag hoomie de Consument aan een andere installateur verbinden en een nieuw Conceptvoorstel doen.

Het Definitieve Voorstel

Nadat je het Conceptvoorstel tijdens een schouw beoordeeld hebt, maken we een Definitief Voorstel. Dat Definitieve Voorstel zetten we ter goedkeuring voor jou klaar in de hoomie-app. Pas als je het Definitieve Voorstel hebt goedgekeurd kunnen wij het versturen aan de Consument. Je hebt twee mogelijkheden:

Je keurt het Definitieve Voorstel goed

Goedkeuren gaat in vier stappen:
Je gaat akkoord met de systemen en producten die in het Definitieve Voorstel zijn opgenomen. Je checkt dus ook zelf of je met alle onderdelen in het vorstel de installatie correct kan plaatsen en in bedrijf kan (laten) stellen.
Je gaat akkoord met de commerciële condities waaronder het Definitieve Voorstel aan de Consument wordt gedaan. In de commerciële condities nemen we een betalingsschema op en verwijzen we naar jouw Voorwaarden of naar de AVIC (als je lid bent van Techniek Nederland)
Je gaat ermee akkoord dat, als de Consument het Definitieve Voorstel hierna accepteert, er:
een overeenkomst tussen jou en de Consument tot stand komt
dat wij de systemen en producten uit het definitieve voorstel voor jou bestellen
Na bevestiging sturen wij het Definitieve Voorstel namens jou naar de Consument.
Zodra de Consument het Definitieve Voorstel heeft geaccepteerd, is er sprake van een overeenkomst tussen jou en de Consument.

Je keurt het Definitieve Voorstel af

Je geeft in de hoomie-app aan waarom je het voorstel afkeurt. Onze adviseur neemt contact met je op om vervolgstappen te bespreken.
Als de goed- of afkeuring van het Definitieve Voorstel niet binnen 5 werkdagen plaatsvindt nadat wij het Definitieve Voorstel in de hoomie-app voor je hebben klaargezet beschouwen wij de Consument als verloren en verloopt het voorstel. In dat geval kunnen we jou 10% van de Waarde van het Conceptvoorstel in rekening brengen.
Daarnaast mag hoomie de Consument aan een andere installateur verbinden en een nieuw Conceptvoorstel doen.

De bestelling

Zodra jij én de Consument het Definitieve Voorstel hebben geaccepteerd, bestellen wij de producten en systemen uit het voorstel. Je ontvangt daarvan een orderbevestiging. Mochten de producten en systemen op de orderbevestiging afwijken van die in het definitieve voorstel, dan laat je ons dat binnen 48 uur weten. Daarna kunnen wij de order niet meer aanpassen. Producten en systemen die wij voor jou bestellen kunnen niet worden geretourneerd.
Zodra de bestelling compleet is, leveren we deze op jouw vestigingsadres. Daarna maak je een installatieafspraak met de consument via ons portaal. Wij bevestigen deze dan automatisch aan jou en aan de consument.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig bestellen van producten en diensten uit het Budget Eigen Inkoop.

De installatie

Wij houden je in de hoomie-app op de hoogte van de leverdata vcan de bestelde producten en systemen. Zodra de systemen en producten beschikbaar zijn, bezorgen we deze inclusief een pakbon. Met de pakbon controleer je of je de juiste producten ontvangen hebt en maak je zelf met de Consument een afspraak voor de installatie.
Je plaatst uitsluitend de systemen, producten en materialen volgens de specificatie in het Definitieve Voorstel en controleert de geleverde producten voor je tot installatie overgaat. Als de geleverde systemen, producten en materialen niet overeenkomen met de systemen in het Definitieve Voorstel, neem je contact met ons op.

Oplevering

Bij oplevering maak je foto’s van de installatie en geïnstalleerde systemen en leg je die vast in de hoomie-app.
Na oplevering kunnen wij de Consument benaderen voor een review van het verkoopproces en het installatiewerk. Wij delen de resultaten hiervan met jou, zodat we deze kunnen gebruiken om onze processen te verbeteren.
Wij kunnen de Consument na oplevering vragen naar zijn ervaringen ten behoeve van marketing, zoals publicatie op de Website.
Het is niet toegestaan om, zonder onze schriftelijke toestemming, informatie van onze Consumenten te gebruiken voor eigen marketing en/of andere zaken.

Hoe kun je stoppen met hoomie.online?

Pauzeren van de Actieve Registratie

Wij kunnen de Actieve Registratie pauzeren als je:
Zelf bij je accountmanager aangeeft dat je (tijdelijk) geen gebruik wilt maken van onze diensten.
Bij herhaling (drie keer achter elkaar) niet houdt aan de termijnen voor het plannen van de schouw, het beoordelen van Conceptvoorstellen of het goedkeuren van Definitieve Voorstellen.
Een betalingsachterstand hebt op kosten die wij in rekening hebben gebracht na overschrijding van de termijnen voor het plannen van de schouw, het beoordelen van Conceptvoorstellen of het goedkeuren van Definitieve Voorstellen.
Als je zelf je Registratie wilt pauzeren doen we vanaf dat moment namens jou geen nieuwe voorstellen meer aan Consumenten. Je helpt Consumenten die vóór jouw afmelding met jou gematcht zijn en een Conceptvoorstel accepteren nog wel.

Volledig stoppen met Hoomie.online

Je kunt je schriftelijk volledig afmelden als je helemaal geen gebruik meer wilt maken van onze diensten.
We mogen je direct de toegang tot de hoomie-app ontzeggen als:
Je surséance van betaling aanvraagt of aan je wordt verleend, als jij of iemand anders namens jou faillissement aanvraagt, of als je failliet wordt verklaard.
Er een beslissing wordt genomen om jouw bedrijf te liquideren, te ontbinden te fuseren of te splitsen.
Er beslag wordt gelegd op je bezittingen en dit niet binnen 15 dagen is opgeheven, of als je op een andere manier het vrije beheer en/of de beschikking over een groot deel van je vermogen verliest.
Je niet aan de verplichtingen van deze gebruiksvoorwaarden voldoet, ongeacht of je niet, niet op tijd, of niet volledig voldoet, en je dit niet binnen een week na een schriftelijke waarschuwing van hoomie corrigeert, of
De samenwerking tussen jou en de Consumenten die we naar je doorverwijzen zo slecht is dat deze niet kan voortduren.

Geheimhouding

Je belooft om:
alle vertrouwelijke informatie over hoomie en hoe het bedrijf werkt strikt geheim te houden, zowel tijdens als na het gebruik van de hoomie-app. Deze belofte geldt niet als de wet of een rechterlijke uitspraak zegt dat je iets openbaar moet maken. In dat geval moet je de informatie die je openbaart zo veel mogelijk beperken.
tijdens het gebruik van de hoomie-app en tot 24 maanden erna geen contact te zoeken of te onderhouden, direct of indirect, voor jezelf of voor anderen, met klanten die wij of onze partnerbedrijven aan jou hebben voorgesteld. Dit geldt vooral als je van plan bent om een commerciële relatie met hen te hebben of voor hen te werken. Deze regel geldt ook voor contacten die via sociale media worden gelegd, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn, zelfs als de contacten zijn gelegd vanuit een persoonlijk account. Deze regel geldt niet voor contacten die strikt persoonlijk zijn en geen zakelijk of wervend karakter hebben.

Overige rechten

De acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden voor Installateurs, het in gebruik nemen van de hoomie-app en/het accepteren van Consumenten die wij aanbrengen voor de uitvoer van werkzaamheden leidt op geen enkele manier tot andere aanspraken of rechten die jij kunt maken op diensten van hoomie BV.
Met deelname aan ga jij nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan met hoomie BV.

Aanvullingen en wijzigingen

Wij kunnen de gebruiksvoorwaarden tussentijds wijzigen. In dat geval zullen we dit op een redelijke termijn laten weten via de hoomie-app en jou vragen de gewijzigde gebruiksvoorwaarden opnieuw te accepteren.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.