Εργαλεία

icon picker
Υπολογιστής ανύψωσης (beta)

full logo small.png
4-leg hook arrangement
b1a260f701df12ee09330604f5dc5d050d666b48b6ac235a9e7c1d361f328b08132ee127630d0c1d49570a63229f141644529e044b4701c9db4f7a5ea2b01161f3a5bdb4373e6613b8cf19a4afb2fdd326752cbd3c5d98dfe1080609e644cdc289d1fc7e.png
Load lifting points (4)
⚠️
Length:
⚠️
Width:
⚠️
Weight:
Gear
⚠️
Leg length:
Gear angle:
Tension on gear:
, each:
Spreader frame arrangement
Trawersa TPK-C.png
Spreader dimensions
⚠️
Length:
20'
30'
40'
45'
⚠️
Width:
ISO
Load lifting points (4)
⚠️
Length:
20'
30'
40'
45'
⚠️
Width:
ISO
⚠️
Weight:
Gear
⚠️
Leg length:
Gear angle:
Tension on gear:
, each:

Πάντα να επιβεβαιώνετε τα αποτελέσματα του πιο πάνω εργαλείου με άλλη, ανεξάρτητη μέθοδο!
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.