ΕΙΔΗΣΕΙΣ


full logo small.png
jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash.jpg
Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ
13/02/2023, 16:26
pickawood-6tAIO3pxde4-unsplash.jpg
Διευκρινήσεις για τις επιθεωρήσεις ανυψωτικών μηχανημάτων
12/11/2022, 09:20
michel-e-fSO8pdTu8Pk-unsplash.jpg
Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας και Υγείας
11/10/2022, 13:16
tingey-injury-law-firm-DZpc4UY8ZtY-unsplash.jpg
Καταδίκη για διάφορες παραβάσεις Ασφάλειας και Υγείας
21/09/2022, 11:18
tingey-injury-law-firm-DZpc4UY8ZtY-unsplash.jpg
Καταδίκη δικαστηρίου Πάφου για ατύχημα σε λατομείο
10/09/2022, 12:46
ümit-yıldırım-9OB46apMbC4-unsplash.jpg
Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)
09/09/2022, 11:31
image.png
Επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων
05/08/2022, 21:53
#r107
Διευκρινήσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος σχετικά με την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης.
11/01/2022, 17:45
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έκδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το ποιά πλαστικά μιας χρήσης καταργούνται. Πατήστε στον τίτλο για να διαβάσετε την ανακοίνωση.
gerold-hinzen-WoZs8gGyQBY-unsplash.jpg
Έκδοση μητρώων Εξουσιοδοτημένων Ελεγκτών Ανυψωτικών Μηχανημάτων
21/08/2022, 22:28

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.